Magánélet

A KARRIEROLDALRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Hatálybalépés dátuma: 2018. május

NIELSEN VÁLLALAT

Értesítés – A Pályázói adatok kezelése – Success Factors

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen Értesítést. Pályázati adatainak jelen weboldalon való benyújtásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Nielsen gyűjtse és felhasználja az alábbiakban leírt Pályázói adatokat.

 1. A Nielsen vállalatáról. A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) egy globális adatmérő és -elemző vállalat, amely világszerte a legátfogóbb és legmegbízhatóbb áttekintést biztosítja a fogyasztók és a piacok számára. A Nielsen kombinálja saját védett adatait más adatforrásokkal, hogy globális ügyfeleink megértsék, mi történik éppen, mi fog történni és hogy mit érdemes tenni ezen tények tudatában. A Nielsen több mint 90 éve kínál tudományos megközelítésmódon és innováción alapuló adatokat és elemzéseket, miközben folyamatosan új módokat fejleszt azon legfontosabb kérdések megválaszolására, amelyekkel a média, a reklámipar, a kiskereskedelem és a gyorsan változó fogyasztói árucikkek iparága szembesül. A Nielsen S&P 500 vállalatként több mint 100, a világ népességének 90%-át lefedő országban tevékenykedik. További információért látogasson el a www.nielsen.com oldalra. A HR-osztály a [email protected] e-mail-címen keresztül érhető el.
 2. A Success Factors célja és működése. A Success Factors egy, a Nielsen nevében működtetett munkaerő-toborzó szoftver. A pályázók létrehozhatnak egy profilt és beküldhetik önéletrajzukat és jelentkezésüket a Success Factors szoftverén keresztül.
 3. Adatgyűjtés. Az Ön jelentkezésének és vonatkozó adatainak benyújtása teljes egészében önkéntes alapon történik. A Nielsen a jelentkezési folyamat során gyűjti az Ön adatait, beleértve a jelentkezési űrlapokon, az Ön önéletrajzában, valamint az egyéb dokumentumokban megtalálható adatokat. Ezek elsődlegesen, de nem korlátozódva olyan adatok, mint az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe, születési dátuma, társadalombiztosítási és egyéb azonosítószámai, neme, foglalkozása, végzettsége és jövedelme. Ha a Nielsen fontolóra veszi az Ön jelentkezését vagy ajánlatot tesz Önnek, gyűjthet további adatokat közvetlenül Öntől vagy harmadik felektől (pl. háttér-ellenőrzéseken keresztül, ahol ezt a helyi jogszabályok engedélyezik). Az Ön jelentkezésével kapcsolatban Öntől, illetve másoktól fogadott adatokra jelen Adatvédelmi irányelvben „Pályázói adatokként” hivatkozunk.
 4. A Pályázói adatokat gyűjthetjük manuálisan és elektronikusan is, az elektronikus adatgyűjtés pedig lehetséges, hogy nem minden esetben lesz nyilvánvaló az Ön számára. Az e-mail kiszolgálók például megőrizhetik a fogadott és küldött e-maileket. Ha egy Nielsen-weboldalon Pályázói adatok kerülnek gyűjtésre, online jelentkezési folyamataink végrehajtására használhatunk sütiket. Amikor Ön ellátogat weboldalunkra, az Ön böngészője automatikusan elküldi számunkra az Ön IP-címét és egyéb más adatot, így például az Ön által használt böngésző típusát is. Az ezen a weboldalon megtalálható sütiket kizárólag az Ön online élményének jobbá tételére használjuk és nem alkalmazzuk őket foglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára. Böngészőbeállításainak módosításával Ön letilthatja a sütiket, ez azonban akadályoztathatja vagy akár meg is akadályozhatja Önt abban, hogy használja online toborzóeszközünket.

  A Success Factors-programjának használata teljes mértékben önkéntes alapon történik, és használatához adatokat kell megadnia a Success Factors működési környezetében. Adatai ezt követően feldolgozásra és tárolásra kerülnek egy szolgáltatónk helyi kiszolgálóján, amely lehet az Amerikai Egyesült Államokban, de más országban is. Minden megfelelő intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az ilyen jellegű tárolás összhangban álljon a hatályos jogszabályokkal. A toborzók felülvizsgálhatják a Pályázói adatokat a világ minden tájáról; némelyik toborzó teljes munkaidős alkalmazásban áll a Nielsennél, némelyikük pedig külső szerződéses partner.

 5. A Pályázói adatok felhasználása.
  A Nielsen felhasználhatja a Pályázói adatokat az Önnel való kommunikációra írásban, telefonon vagy online, az Ön jelentkezésének kiértékelésére, a Nielsen személyzetének szükségleteinek és gyakorlatainak kielemzésére, illetve a Nielsen toborzási folyamatainak és foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációjának más módokon való hatékonyabb kezelésére. Kombinálhatjuk a Pályázói adatokat kutatási eszközökkel és más forrásokból származó adatokkal.
 6. A Pályázói adatok pontossága. Időről időre a Nielsen megkérheti Önt, hogy vizsgálja felül és aktualizálja az Önről általunk tárolt adatokat.
 7. A Személyes adatokhoz való hozzáférés joga. A Sucess Factors-ba való bejelentkezést követően hozzáférhet, javíthatja és frisstheti Pályázói adatait. Az Önről gyűjtött adatokkal, az adatok feldolgozásának kategóriáival és céljaival, valamint az Ön adataihoz potenciálisan hozzáférő egyének kategóriáival kapcsolatos bővebb tájékoztatásért felveheti velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail-címen. Ha előzetes ajánlatot kapott, adatainak hitelesítéséhez, a háttér-ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz, ha erre szükség van, valamint az adatok közzétételének elektronikus aláírásához, bejelentkezhet. A hatályos jogszabályok értelmében az állásokra jelentkezők adatait meg kell őriznünk. A Pályázói adatok a hatályos jogszabályokkal összhangban kerülnek megőrzésre. A Nielsen törölheti adatbázisából az inaktív Pályázói adatokat (az önéletrajzokat is) a Nielsen adatmegőrzési kötelezettségeinek és irányelveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve meg is őrizheti azokat arra az esetre, ha további lehetőségek esetén az Ön készségei esetleg megfelelőek lehetnek. Kérjük, őrizze meg a számunkra átadott személyes adatok másolatát.
 8. Az adatok közzététele. A Pályázói adatokat elsődlegesen (de nem kizárólagosan) a Nielsen HR-osztályának személyzete kezeli, amelyeket elektronikusan és papír alapon is tárolhat. A felvételben és az adatok adminisztrációjában érintett személyzet is hozzáférhet némelyik vagy az összes Pályázói adathoz, csak úgy, mint a felsővezetés tagjai is. A fentiekben leírt célok megvalósítása érdekében, valamint mert egy nemzetközi vállalatcsoport vagyunk, időről időre a Nielsen vállalatcsoporton belül más cégek rendelkezésére is bocsájthatjuk a Pályázói adatokat. A Pályázói adatokat ezenkívül jogi és szabályozói hatóságok (így például munka- és adóügyi hatóságok), könyvelőink, auditoraink, jogászaink és külső szakmai tanácsadók, valamint számunkra termékeket és szolgáltatásokat biztosító felek (így például IT-rendszerszolgáltatók és HR-tanácsadók) számára is elérhetővé tehetjük. Jelen Irányelv egyéb rendelkezéseitől függetlenül a Pályázói adatokat harmadik felekkel is megoszthatjuk, ha azt a törvény megkívánja, vagy arra szükség van a törvényes jogaink gyakorlásának engedélyezéséhez, az illegális tevékenységek ellen való fellépéshez vagy valamely egyén biztonságának megóvásához. Ha vállalatunk része vagy egésze eladásra, összeolvasztásra vagy más módon más jogalany tulajdonába kerül, a Pályázói adatokat átadhatjuk e tranzakció részeként.
 9. A Pályázói adatok tárolása, továbbítása és biztonsága. A Pályázói adatokat megőrizhetjük jelen Adatvédelmi irányelvben meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig, de nem őrizhetjük meg tovább a gyűjtés dátumától számítva, a hatályos jogszabályok által meghatározott időnél tovább, kivéve, ha Ön a Nielsen alkalmazottjává válik, amely esetben eltérő megőrzési időszak érvényes. A nem Pályázói adatként meghatározott adatokra eltérő megőrzési időszakok lehetnek érvényben (pl. a fogadott és küldött e-mailek e-mail kiszolgáló nyilvántartásai). A Pályázói adatok védelme érdekében biztonsági intézkedéseket (így például a kiszolgálók védelme érdekében tűzfalakat) alkalmazunk, de a személyes adatok tárolása és kommunikációja soha nem lehet teljesen biztonságban.
 10. Nem gyűjtünk tudatosan adatokat 13 év alatti gyermekektől.
 11. Jogunkban áll módosítani jelen Adatvédelmi irányelvet. Jelen Karrieroldalra vonatkozó Adatvédelmi irányelv a Nielsen minden, Pályázói adatok gyűjtéséről és felhasználásáról szóló egyéb irányelvét érvényteleníti és helyettesíti. Fenntartjuk maguknak a jogot arra, hogy frissítsük, és jelentős módosításokat végezzünk a jelen Karrieroldalra vonatkozó Adatvédelmi irányelvben, valamint a Pályázói adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatokat illetően, a hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékig. Az épp hatályos Karrieroldalra vonatkozó Adatvédelmi irányelvet bármikor megtekintheti online a www.nielsen.com oldalon vagy kérhet belőle egy példányt a HR-osztály egy képviselőjétől a [email protected] e-mail-címen keresztül.
 12. Jelen Irányelv kizárólag a Pályázók adataira érvényes.