02_Elements/Icons/ArrowLeft Back to Insight
Insights > Media

Czy nagrywamy swoje ulubione programy telewizyjne? Time Shifted viewing w Polsce

1 minute read | Gabriel Matwiejczyk | December 2013

Gdy nie mamy możliwości obejrzenia ulubionego serialu czy oczekiwanego filmu w czasie gdy jest on nadawany w telewizji istnieje możliwość nagrania go i obejrzenia później. Zjawisko to nosi nazwę oglądania przesuniętego w czasie (TSV -time-shifted viewing). I mimo iż technologię do nagrywania (PVR) posiada 21,5% widzów w Polsce to nie jest ona często wykorzystywana.

Tego typu aktywność w bardzo ograniczonym stopniu zwiększa wielkość widowni w stosunku do materiałów „live”  – na ogólnej grupie wszystkich widzów (wiek 4+) jest to przyrost o 0,55%. Nieco większy wskaźnik zanotowano dla grupy w wieku 16-49 z większych miast (pow. 100 mieszkańców) i z wyższym dochodem (powyżej 2750). Dla tej grupy TSV zwiększył widownię o 2,41%.

Interesujący jest także model korzystania z oglądania przesuniętego w czasie. Niemal 69% nagranych programów jest odtwarzana w dniu nagrania a ponad 97% nagranych programów jest odtwarzana do 2 dni po nagraniu, a średnie opóźnienie w stosunku do oryginalnej emisji wynosi 26 godzin.

Przesunięcie czasowe „dodaje” najwięcej widzów kanałom muzycznym i filmowym (nawet 17%).

Related tags:

Continue browsing similar insights

Our products can help you and your business

  • Consumer & Media View

    Access syndicated and custom consumer research that will help you shape successful brand, advertising and marketing…

  • NCSolutions

    Maximize CPG advertising effectiveness with data to better segment, optimize and enable sales-based outcomes.