Norge er først ute med å måle radiolytting i bil basert på passiv-måling

Icon black blue 65x65 Digital News

Etter 4 år med utvikling og testing har Nielsen nå lansert verdens første passiv-måling av radiolytting i bil, som en del av den offisielle audiomålingen i Norge.

Les mer her >

Nielsenkonferansen 2020:  Re-Think-Retail

Icon black blue 65x65 Calendar

I et marked med fallende vekst er det viktig å forstå driverne for utviklingen, slik at man kan tilpasse sin markedsstrategi.  Vi ser at endring i distribusjon, nye teknologiske løsninger, nye salgskanaler, grensehandel og ikke minst bærekraft endrer vårt handlemønster. Nielsen inviterer til årets konferanse.

Les mer her >

No Matter What Change Looks Like, Know Your Next Move

What’s next is always changing. That’s why we’re inspired by it, evolve with it – and create change ourselves. At Nielsen, connecting you to what’s next is what drives us. Because when you know what’s next, you’ll get there first.