Om oss

Nielsen Global Connect

Shaping a Smarter Market™

Gjennom mer enn 90 år har vi levert undersøkelser om hva forbruker kjøper og hvorfor. Våre data og innsikter brukes iherdig i bransjen som følge av vår integritet og troverdighet. Ved å benytte moderne teknologi gir vi det komplette bildet, av et komplekst marked i stadig endring, hvor kjeder såvel som leverandører får de rette premissene for å skape lønnsom vekst for sine virksomheter.

Nielsen Global Media

About Nielsen Global Media

One Media Truth™

Vi leverer uavhengige rapporter og tall på folks mediebruk, i hvilken grad reklamebudskapene når ønsket målgruppe, og hvor mye reklame som selges i de ulike mediekanalene. Vi måler på tvers av plattformer og kanaler, fra podkast til strømmetjenester og sosiale medier. Vi forsyner mediebyråer og annonsører med innsikt som bedre gjør dem istand til å få den komplette forståelsen av målgruppe, og dermed er vi med på å skape vekst for våre kunder.

Vår ledelse

Lede, innovere og analysere. Utforsk spennende nye karrieremuligheter i Nielsen.

Nielsen måler og analyserer data for å gi et komplett og sannferdig bilde av forbrukervalg og markedsutvikling verden over. Nielsen har aktiviteter i over 100 land.

Grupper av mennesker som gir nyttig innsikt om forbrukeradferd.

Vårt globale team jobbe for å fremme faktabasert innflytelse på samfunnsutviklingen.

Det er ikke kun et mål, men et globalt forretningsimperativ. Det handler om, at hver og en av oss omfavner talent og idéer fra mennesker med forskjellige bakgrunner, historier, perspektiver for å skape fortsatt suksess for våre kunder, gjennom å gi dem dataene, systemene og innsikten de trenger for å være kledd for suksess.

Nielsen baserer våre offisielle mediemålinger på faktiske menneskers medieadferd. Våre mediepaneler er satt sammen av helt vanlige folk, vi kaller dem Nielsen-familier, som representerer et tversnitt av befolkningen.

Vi forplikter oss til å forvalte, håndtere, lagre og beskytte data forsvarlig slik at det ikke blir misbrukt eller komme på avveie. Vi verner om personopplysninger til paneldeltakere, kunder og ansatte overfor allmennheten.

Nielsen hjelper oppstartsbedrifter og gründere . Vi investerer også av og til direkte i gründervirksomheter når vi ser de vi kan økte verdien for våre kunder.

Les våre siste pressemeldinger og ta kontakt med vårt globale presselag.

Vi er her for deg som kunde – ikke for å motta heder og ære, selv om vi også setter pris på anerkjennelse.

Nielsen samarbeider med offentlig forvaltning og interesse- og bransjeorganisasjoner om viktige spørsmål for en best mulig samfunnsutvikling, for vår bransje, våre kunder og allmenheten.

Vi har æren og ansvaret for at løfte arven etter vår grunnlegger, Arthur C. Nielsen, hvor integritet er det viktigste fundamentet. Vår suksess som virksomhet avhenger av tilliten vi har i markedet.

Læring og utvikling er kjernen i det vi jobber med. Vi ønsker å bidra til å skape den neste generasjonen med innovatører som tar samfunnsoppdraget på alvor.

Finn den riktige løsningen for din virksomhet