INNSIKT

Vedvarende nedgang for norsk servicehandel

Servicehandelsmarkedet har en nedadgående salgstrend. Vedvarende lav vekst i servicehandelsmarkedet de siste ti årene, og en kraftig negativ salgseffekt av COVID19 bekymrer bransjeaktørene som Circle K, Shell, Esso, 7-Eleven, YX, Best, Narvesen, Mix og Deli De Luca. Det er viktig å...

Hvordan dagligvarehandelen kan tilpasse seg Corona-krisen?

Corona-krisen (COVID-19) påvirker dagligvaremarkedet. Krisen eskalerer tendenser i markedet, og krever tilpasning fra både dagligvareleverandører og kjeder fordi forbrukeratferden er i ferd med å endre seg. Tidshorisonten er usikker, så her gjelder det å være beredt. Fokuser på...

Lavere vekst i Norsk dagligvarehandel i 2019

Norsk dagligvarehandel hadde i 2019 en vekst på 1,3 %. Veksten var til sammenligning rundt 3 % per år i årene fra 2010 til 2019. Markedet opplever med andre ord vedvarende svak vekst, hovedsakelig drevet av økt konkurranse fra andre kanaler. Innovasjon, plass- og sortimentoptimalisering blir...

Innovating with Digital in Mind

Despite the relative commonness of online shopping today, many brands still have questions about how to best adapt their innovation strategies for the digital age. It should go without saying, but launching a product in a physical environment is not the same as doing so online. Yet as intuitive as...

From Great Panels Come Great Insights

At Nielsen, we believe that our panels make our company stand out. We devote a great deal of time and resources to ensuring that our panels produce high-quality data. By combining big data with smaller data sets from carefully chosen and measured households, we believe that we provide a higher...

Bensinstasjonene driver veksten i servicehandelsmarkedet

I 2018 var totalomsetningen i bensinstasjonskjedene og kioskkjedene 14,2 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (definerte varegrupper). Dette er en økning på +0,1 % sammenlignet med 2017. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 176,1 milliarder kroner i 2018, en vekst på 2,8 % mot...