INNSIKT

Innhold type

Kvartalsrapport DVH Q2 2017

Hittil i år viser totalmarkedet en svakere vekst enn forventet. Sammenlignet med samme periode i fjor er veksten kun 1,2%. Til sammenligning var veksten i 2015 og 2016 hhv. 2,6% og 3,1%.