Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Losowanie nagród w badaniu Nielsen Q1 2015 Media Survey

3 minuty czytania | luty 2015 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla L. Syder z Nelson zwycięzcy losowania nagród w badaniu mediów w IV kwartale 2014 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Informacje o sposobie udziału w konkursie i nagrodach stanowią część niniejszych warunków udziału w konkursie. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen jeden z poniższych dokumentów:

a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 5-15) między 29 stycznia a 1 lutego 2015 roku; lub

b. New Zealand Radio Listening Diary (Wave 1) w okresie od 1 lutego do 28 kwietnia 2015 roku; lub

c. Radio New Zealand Listener Survey (2015/1) w okresie od 1 lutego do 28 kwietnia 2015 roku.

automatycznie otrzyma jedno (1) wejście do Losowania Nagród Kwartału 1 2015 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednego (1) wejścia na uprawnionego respondenta dla każdego z (a) - (c) powyżej.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen ankietę:

d. New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 1, 2015) w okresie od 29 stycznia do 5 maja 2015 r.

otrzyma automatycznie pięć (5) wejść do Losowania Nagród w Kwartale 1, 2015 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (d) na jednego uprawnionego respondenta.

Ankieta wypełniona" to dowolna z ankiet wymienionych w punktach (a) - (d) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami i postanowieniami dotyczącymi tego konkursu.

1. W losowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się do udziału w losowaniu.

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 29 stycznia 2015 r. i kończy się w dniu 5 maja 2015 r. Termin zakończenia dla każdego rodzaju Ukończonej Ankiety podany jest w ust. 1 powyżej.  

3. Losowanie odbędzie się o godzinie 11 rano w dniu 20 maja 2015 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, mailowo lub listownie, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 31 maja 2015 roku. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

4. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czyli czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z nagrodą.

5. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

6. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, straty pośrednie lub wynikowe) lub za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku zdobycia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa.     

7. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych wysiłków w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, wybierze on losowo jedno dodatkowe zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

8. Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.

9. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.

10. Promotorem jest ACNielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.