Centrum wiadomości >

Losowanie nagród w badaniu Nielsen Q4, 2015 Media Survey

3 minuty czytania | październik 2015 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD - IV kwartał 2015 r.                              

Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych warunków uczestnictwa.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena jedną z poniższych informacji:

a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 38 to 48) między 17 września a 7 grudnia, 2015; lub

b. New Zealand Radio Listening Diary (Wave 4) w okresie od 30 sierpnia do 7 listopada 2015 roku; lub

c. Badanie postaw radiowych (2015/4) w okresie od 30 sierpnia do 14 listopada, 2015 r.

automatycznie otrzyma jedno (1) wejście do Losowania Nagród Kwartału 4 2015 za każdą wypełnioną Ankietę. Istnieje limit jednego (1) wejścia na uprawnionego respondenta dla każdego z (a) - (c) powyżej.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena the:

d. New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 4, 2015) w okresie od 17 września do 5 stycznia, 2016 r.

otrzyma automatycznie pięć (5) wejść do Losowania Nagród Kwartału 4 2015 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednej Wypełnionej Ankiety (d) na jednego uprawnionego respondenta.

Wypełniona ankieta" to dowolna ankieta z punktów (a) - (d) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który dotyczy tego konkursu.

1. Zgłoszenia mogą dokonywać wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.

2. Promocja rozpoczyna się 30 sierpnia 2015 roku i kończy 14 stycznia 2016 roku. Termin zakończenia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety został podany w ust. 1 powyżej. 

3. Losowanie odbędzie się o godzinie 11 rano w dniu 27 stycznia, 2016. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, mailowo lub listownie, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 7 lutego, 2016 roku. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie podejmowana żadna korespondencja.

4. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.

5. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, źle skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

6. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym między innymi za straty pośrednie lub wynikowe) ani za obrażenia ciała poniesione w wyniku przyjęcia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo nie może wykluczyć.    

7. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pocztą.

8. Jeżeli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przyznana rodzicom lub opiekunowi zwycięzcy.

9. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z użytkownikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośbę o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych należy kierować do tego biura.

10. Promotorem jest ACNielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.