Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Oświadczenie firmy Nielsen: Szacunkowa liczba widzów "Cable Plus"

1 minuta czytania | Luty 2016

Jesienią 2013 r., przy wsparciu naszych klientów, Nielsen rozszerzył definicję telewizyjnego gospodarstwa domowego w swoim pomiarze krajowym o domy, które miały szerokopasmowe połączenie z odbiornikiem telewizyjnym (BBO HHs). Od tego czasu, włącznie z dniem dzisiejszym, nasz pomiar krajowy obejmuje gospodarstwa domowe z dostępem tylko do łączy szerokopasmowych. W momencie dodania gospodarstw domowych BBO do naszego pomiaru, zostały one uwzględnione w naszych szacunkach dotyczących Cable Plus Universe Estimates. W kwietniu 2015 r., ponownie na prośbę naszych klientów, firma Nielsen usunęła gospodarstwa domowe BBO z danych szacunkowych Cable Plus Universe Estimates i umieściła je w osobnej kategorii, aby nasi klienci mogli lepiej zrozumieć wzrost liczby tych gospodarstw domowych i uzyskać czystszy trend penetracji sieci kablowych w czasie. Szacunki dla Cable Plus Universe Estimate powróciły do swojej pierwotnej definicji. W każdym z tych momentów upewniliśmy się, że kluczowi interesariusze, w tym nasi klienci i inwestorzy, są dobrze przygotowani, informując o tych zmianach za pośrednictwem wielu punktów kontaktowych, w tym spotkań indywidualnych i grupowych, webinariów i standardowych komunikatów. W styczniu bieżącego roku przypomnieliśmy użytkownikom naszych danych o zmianie szacunków dotyczących Uniwersum Cable Plus i udostępniliśmy dane porównawcze, aby ułatwić dokonywanie najbardziej odpowiednich porównań między latami. Dostarczone przez nas dane nie były ani korektą, ani przekształceniem; było to narzędzie ułatwiające porównywanie danych. Podjęliśmy ten krok na prośbę klientów. Oczywiście ściśle współpracujemy z naszymi klientami i branżą, odpowiadając na pytania i zapewniając, że w analizach naszych danych wykorzystywane są odpowiednie dane liczbowe.

Kontakt:

Ben Billingsley: +1 646-654-5429: Ben.Billingsley@nielsen.com