Centrum wiadomości >

Oświadczenie Nielsena: "Cable Plus" Universe Estimates

1 minuta czytania | luty 2016 r.

Jesienią 2013 roku i przy wsparciu naszych klientów, Nielsen rozszerzył definicję telewizyjnego gospodarstwa domowego w swoim pomiarze krajowym o domy, które miały szerokopasmowe połączenie z telewizorem (BBO HHs). Od tego czasu, włącznie z dniem dzisiejszym, nasz pomiar Krajowy obejmuje gospodarstwa domowe posiadające wyłącznie łącze szerokopasmowe. W czasie, gdy BBO HHs zostały dodane do naszego pomiaru, zostały one włączone do naszych szacunków Cable Plus Universe Estimates. W kwietniu 2015 r., ponownie na prośbę naszych klientów, Nielsen usunął gospodarstwa domowe BBO z Cable Plus Universe Estimates i umieścił je w swojej własnej kategorii, aby nasi klienci mogli lepiej zrozumieć wzrost tych gospodarstw i mieć czysty trend penetracji kablowej w czasie. Cable Plus Universe Estimates powróciło do swojej pierwotnej definicji. W każdym z tych punktów upewniliśmy się, że kluczowi interesariusze, w tym nasi klienci i inwestorzy, są dobrze przygotowani, komunikując te zmiany poprzez wiele punktów kontaktowych, w tym spotkania indywidualne i grupowe, webinaria i standardowe komunikaty. W styczniu tego roku przypomnieliśmy użytkownikom naszych danych o zmianie szacunkowej wartości wskaźnika Cable Plus Universe Estimate i udostępniliśmy dane porównawcze, aby ułatwić jak najwłaściwsze porównanie rok do roku. Dane, które udostępniliśmy nie były ani korektą, ani przekształceniem, lecz narzędziem ułatwiającym porównywanie danych. Podjęliśmy ten krok na prośbę klientów. Oczywiście ściśle współpracujemy z naszymi klientami i branżą, aby odpowiadać na pytania i zapewnić, że w analizach naszych danych wykorzystywane są odpowiednie liczby.

Kontakt:

Ben Billingsley: +1 646-654-5429: Ben.Billingsley@nielsen.com