Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Firma

Pomiar wpływu zmian klimatycznych

5 minut czytania | czerwiec 2019 r.

Nie da się zaprzeczyć wyraźnym i wymiernym skutkom zmian klimatycznych, a organizacje na całym świecie zaczynają oceniać wpływ zmieniającego się środowiska na swoją działalność, uzgadniać zalecenia dotyczące tego, jak firmy mogą podejmować strategiczne działania w zakresie zmian klimatycznych i zachęcać do zwiększonego ujawniania informacji dotyczących klimatu. Firma Nielsen nie jest wyjątkiem; w naszym najnowszym raporcie 10-K potwierdziliśmy ciągłe ryzyko zmian klimatycznych i ich potencjalny wpływ na naszą działalność.
Nasza pierwsza globalna ocena ryzyka klimat ycznego jest dla nas znaczącym sposobem na dalsze działania w zakresie zmian klimatu. Uruchomiona na początku 2018 roku, przeprowadziliśmy tę ocenę, aby zmierzyć ryzyko związane z klimatem, zapewnić przejrzystość o tym ryzyku naszym interesariuszom i lepiej zrozumieć, jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na naszą ogólną strategię biznesową. Robiąc to, staraliśmy się skuteczniej planować, przygotowywać i inwestować w sposób, który zabezpiecza naszą ciągłość biznesową i wzrost. W celu przeprowadzenia oceny współpracowaliśmy z ekspertem zewnętrznym, aby skoncentrować nasze wysiłki na ryzyku fizycznym i przejściowym, na które możemy być narażeni na całym świecie. Ryzyko fizyczne obejmuje wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na aktywa biznesowe integralnie związane z naszą działalnością, a ryzyko przejściowe obejmuje implikacje finansowe związane z presją regulacyjną związaną ze zmianami klimatycznymi oraz potencjalne ryzyko utraty reputacji.

Jakie są nasze zagrożenia?

Aby zrozumieć ryzyko przejściowe, wykorzystaliśmy szereg kluczowych danych wejściowych: bazę danych wszystkich obecnych podatków węglowych i paliwowych; potencjalne przyszłe trajektorie cen węgla; prognozy przychodów, wydatków operacyjnych i emisji gazów cieplarnianych (GHG); oraz modelowanie ryzyka cenowego związanego z przenoszeniem ryzyka przez nasz łańcuch dostaw. Aby zrozumieć ryzyko fizyczne, przyjrzeliśmy się wielu wskaźnikom temperatury i opadów, które mierzyły zmiany zarówno średnich, jak i ekstremalnych warunków dzisiaj, a następnie prognozowały je do roku 2030.

Ocena ryzyka

Chociaż podejście, które przyjęliśmy w naszej ocenie, oraz ryzyko, które odkryliśmy, nie są wyjątkowe dla firmy Nielsen, zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zmian w środowisku oraz wartości, jaką ma znajomość tego ryzyka. Będziemy nadal skutecznie integrować ustalenia z naszą działalnością i operacjami oraz poszukiwać nowych sposobów pogłębiania naszego zrozumienia tych zagrożeń w miarę ich ewolucji w czasie. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych możliwości, które zostały podkreślone w trakcie oceny:

  1. Ryzyko związane z cenami węgla w określonych lokalizacjach: Wykorzystaliśmy różne scenariusze redukcji emisji, aby określić, które lokalizacje biznesowe są najbardziej zagrożone wzrostem cen węgla. I w rezultacie zidentyfikowaliśmy możliwość nadania priorytetu inwestycjom w czystą energię we wszystkich naszych lokalizacjach.
  2. Narażenie na fizyczne ryzyko klimatyczne: W całym naszym globalnym portfolio obiektów opracowaliśmy ranking hotspotów dla naszych globalnych obiektów, który pokazuje ogólną ekspozycję na fizyczne ryzyko klimatyczne (takie jak rosnący poziom morza, stres wodny i cieplny, narażenie na cyklony i ekstremalne opady).
  3. Zmiany technologiczne: Trwająca wydajność operacyjna w naszych centrach danych pomogła zmniejszyć nasze ryzyko technologiczne związane ze zmianami klimatycznymi. Obecnie dostrzegamy możliwość rozszerzenia tych działań poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dostępność wody będzie coraz bardziej istotnym ryzykiem dla naszych centrów danych; planujemy nadal badać możliwości zwiększenia wydajności, zwłaszcza w regionach, w których brakuje wody, takich jak Indie.
  4. Możliwości w zakresie reputacji: Aktywnie poszukujemy nowych i innowacyjnych sposobów zwiększania świadomości na temat skutków zmian klimatu w branżach, które wspieramy, w tym u naszych klientów z branży szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG) i handlu detalicznego. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wiedzy na temat preferencji konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby pomóc naszym klientom w ewolucji ich produktów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb konsumentów, a ostatecznie wykorzystać zrównoważony rozwój jako sposób na rozszerzenie tortu dla wszystkich kategorii produktów i środowisk konsumenckich.

Co dalej?

Wnioski z naszej oceny ryzyka klimatycznego mają wpływ na wszystkie aspekty naszej działalności, w tym na globalną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, nieruchomości, odporność biznesu, ryzyko i ubezpieczenia, globalne zamówienia i technologię. Opierając się na tych wynikach i włączając je do naszej bieżącej strategii operacyjnej, wprowadzamy pewne usprawnienia w kluczowych obszarach naszej działalności:

  1. Włączenie zrównoważonego rozwoju do zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM): Zmiany klimatyczne są obecnie samodzielną kategorią ryzyka w naszym procesie ERM, stanowiąc fundamentalną część corocznej oceny ryzyka na poziomie biznesowym przez naszych globalnych liderów operacyjnych. Jest to deklaracja naszego wewnętrznego zobowiązania do kontynuowania działań na rzecz ochrony środowiska w zakresie zmian klimatycznych.
  2. Włączenie ustaleń dotyczących ryzyka fizycznego do planów nieruchomości: Wykorzystujemy ranking punktów zapalnych z naszej oceny, aby wskazać nam wszelkie zagrożenia związane z naszymi obecnymi obiektami oraz potencjalne zagrożenia związane z wszelkimi nowymi planami nieruchomości lub przeprowadzkami. Ten przegląd ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zarówno odpowiedzialnego rozwoju firmy, jak i bezpieczeństwa naszych pracowników.
  3. Identyfikacja synergii z planami odporności biznesowej i wpływu na ubezpieczenie: Zintegrowaliśmy również ranking obiektów typu hotspot z naszymi bieżącymi planami odporności biznesowej, które koncentrują się na ograniczaniu ryzyka w poszczególnych obiektach, uszeregowanych według kryteriów takich jak wartość nieruchomości, wielkość, bezpieczeństwo pracowników i wpływ na klienta. Takie dostosowanie dodatkowo chroni nas przed potencjalnym wzrostem kosztów ubezpieczenia związanych z obiektami wysokiego ryzyka.
  4. Wykorzystanie naszej platformy do spostrzeżeń związanych z klimatem: Nadal wykorzystujemy wiedzę z zakresu pomiarów, aby zapewnić istotne spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju dla wspieranych przez nas branż. Zrównoważony rozwój może mieć obecnie szerokie znaczenie dla konsumentów, a te spostrzeżenia są cenne, gdy nasi klienci dostosowują się do zmieniających się środowisk i preferencji konsumentów.
  5. Bieżące wysiłki na rzecz odpowiedzialnego śladu: W ramach ciągłej pracy nad zmniejszeniem naszych globalnych emisji, rozszerzamy nasz obecny pomiar Zakresu 1 (emisje bezpośrednie) i Zakresu 2 (emisje pośrednie) o kompleksową ocenę korporacyjnego łańcucha wartości poprzez analizę Zakresu 3, aby ocenić znaczenie i wpływ dla Nielsena każdej z 15 kategorii emisji w ramach tego zakresu.

"Te ustalenia z naszej pierwszej oceny ryzyka klimatycznego pomagają nam posuwać się naprzód w naszej bieżącej podróży, ponieważ stale staramy się dostarczać korzyści dla naszych klientów i społeczności poprzez odpowiedzialne zarządzanie naszym globalnym śladem", powiedział Yamini Dixit, dyrektor, Global Responsibility & Sustainability. "Skupiamy się na bardziej holistycznym podejściu do tego, jak zarządzamy naszymi zasobami i rozumiemy symbiotyczną relację między naturą a naszym biznesem oraz wartość napędzania harmonijnych możliwości".
Nadal pozostajemy świadomi pojawiających się zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, takich jak ustalenia zawarte w najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, wdrażając środki odpornościowe, które pomogą zabezpieczyć naszą działalność i bezpieczeństwo naszych współpracowników.
Więcej informacji można znaleźć w naszym Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.