Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Czwarty rok z rzędu Nielsen znalazł się w indeksie giełdowym wyróżniającym firmy przodujące w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

2 minuty czytania | Grudzień 2020

Z dumą informujemy, że czwarty rok z rzędu firma Nielsen została wyróżniona za swoje wyniki w zakresie odpowiednich globalnych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) poprzez włączenie do indeksu DJSI (Dow Jones Sustainability Indices). Indeksy zrównoważonego rozwoju Dow Jones (DJSI). Firma Nielsen Holdings plc jest członkiem indeksu Dow Jones North America Index. 

Aby zostać uwzględnionym w indeksie, firmy są oceniane wraz ze swoimi odpowiednikami na podstawie kryteriów związanych z praktykami, polityką i postępem w kluczowych obszarach, które tworzą wartość dla ich działalności i szerszego świata. Włączenie do indeksu odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestorów firmami, które osiągają wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.

"Jesteśmy zachwyceni wspaniałą wiadomością, że firma Nielsen została włączona do indeksu Dow Jones Sustainability Indices 2020" - powiedziała Andrea Bertels, wiceprezes ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie Nielsen. "Benchmarki takie jak DJSI dają nam informację zwrotną, że robimy postępy w naszych działaniach ESG, a także motywację i najlepsze praktyki do dalszego doskonalenia."

Nasza strategia Globalnej Odpowiedzialności i Zrównoważonego Rozwoju w firmie Nielsen obejmuje wszystkie kwestie ESG, które mają wpływ na naszą działalność, operacje oraz wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Nasze globalne zespoły współpracują ze sobą, aby dbać o społeczności i rynki, w których żyjemy i prowadzimy działalność, poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe, koncentrując się na ciągłym doskonaleniu, aby uwolnić nową i rozszerzoną wartość w firmie Nielsen. 

Wprowadzony w 1999 r. DJSI był jednym z pierwszych globalnych indeksów śledzących największe i wiodące spółki giełdowe kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju. DJSI łączy opartą na regułach metodologię indeksów S&P Dow Jones Indices z danymi pochodzącymi z SAM (obecnie część S&P Global) Corporate Sustainability Assessment (CSA), corocznej oceny praktyk firm w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć w najnowszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności firmy Nielsen.