Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Losowanie nagród w badaniu Nielsen Q1 2020 Media Survey

3 minuty czytania | Kwiecień 2020

Gratulacje dla Clifforda z Whangarei, który jest zwycięzcą losowania ankiety medialnej za 4 kwartał 2020 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD ZA 1 KWARTAŁ 2020 R.

1 - Informacje o sposobie udziału w konkursie i nagrodach stanowią część niniejszych warunków udziału w konkursie. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen następujące dokumenty:

a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 5 to 15) w okresie od 30 stycznia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r:

automatycznie otrzyma jedno (1) wejście do losowania nagród w 1 kwartale 2020 roku za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) wejścia na każdego uprawnionego respondenta w powyższym zakresie.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen ankietę:

b. Papierowa wersja New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 1, 2020) w terminie od 30 stycznia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r.

automatycznie otrzyma pięć (5) wejść do losowania nagród w 1 kwartale 2020 roku za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.

LUB

c. Wszyscy uprawnieni respondenci dla każdej części trzy (3) częściowego internetowego badania opinii konsumentów i mediów (I kwartał 2020 r.) wypełnionego w okresie od 30 stycznia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r:

automatycznie otrzyma cztery (4) wejścia do losowania nagrody w 1 kwartale 2020 roku za każdą wypełnioną część ankiety internetowej, przy czym maksymalna liczba wejść wynosi dwanaście (12) za wypełnienie wszystkich 3 części.

Wypełniona ankieta" to dowolna z ankiet wymienionych w punktach (a) - (b) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen, oraz dowolna z ankiet wymienionych w punkcie (c), która została wypełniona online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami i postanowieniami dotyczącymi tego konkursu.

2 - W losowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w losowaniu nagród kwartalnych. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się do udziału w losowaniu.

3 - Promocja rozpoczyna się w dniu 30 stycznia 2020 r. i kończy się w dniu 29 kwietnia 2020 r. Termin zakończenia dla każdego rodzaju Ukończonej Ankiety podany jest w ust. 1 powyżej.

4 - Losowanie odbędzie się o godzinie 11 rano w dniu 13 maja, 2020. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 24 maja 2020 roku. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

5 - Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z nagrodą.

6 - Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

7 - Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, straty pośrednie lub wtórne) lub za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku zdobycia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa.

8 - Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych wysiłków w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, wybierze losowo jedno dodatkowe zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

9 - Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.

10 - Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.

11 - Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.