NGHIÊN CỨU

KẾT NỐI VỚI THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM

Làm thế nào để tiếp thị và truyền thông đến đối tượng người tiêu dùng tương lai tại Việt Nam - thế hệ Z? Tính cách, sở thích, đặc tính tiêu dùng và tiêu thụ nội dung của thế hệ này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu.

THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM

Giữa bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang chậm lại, sức mua ngày càng tăng của 15 triệu thanh niên Việt Nam thuộc thế hệ Z là cơ hội cho các nhà sản xuất và nhà bán lẻ.