NGHIÊN CỨU

Kết nối với thế hệ Z tại Việt Nam

Làm thế nào để tiếp thị và truyền thông đến đối tượng người tiêu dùng tương lai tại Việt Nam - thế hệ Z? Tính cách, sở thích, đặc tính tiêu dùng và tiêu thụ nội dung của thế hệ này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu.

Tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp

Việt Nam có tầng lớp trung lưu đầy tham vọng đang phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á (theo báo cáo của Tập đoàn Tư vấn Boston - 12,9% / năm trong giai đoạn 2012 - 2020). Tầng lớp này cũng đang mở rộng về mặt địa lý, với những vùng mới...