NGHIÊN CỨU

Loại nội dung

Kết nối với thế hệ Z tại Việt Nam

Làm thế nào để tiếp thị và truyền thông đến đối tượng người tiêu dùng tương lai tại Việt Nam - thế hệ Z? Tính cách, sở thích, đặc tính tiêu dùng và tiêu thụ nội dung của thế hệ này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu.

Khám phá lối sống giữa các thế hệ

Người tiêu dùng ngày nay đang dần có cái nhìn khác đi đối với những quan điểm, giá trị của các thế hệ đi trước. Trên thực tế, nhiều người lớn tuổi đang có xu thích nghi dần với cuộc sống công nghệ hóa mạnh mẽ hiện nay trong...