Události & Webové semináře

Trendy v privátních značkách

Presenter:Andrea Vozníková, Petra Flajtingrová
Location:

Konferenční centrum City Tower, Praha 4


{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Zaměříme se na to, jak jsou výrobky privátních značek vnímány spotřebiteli a jak se jim daří na českém Moderním trhu

  • Jak čeští nakupující vnímají výrobky privátních značek?
  • Jak se prodeje privátek vyvíjejí v čase?
  • V jakých kategoriích se privátním značkám daří nejlépe? A které privátní značky jsou nejúspěšnější?
  • Jak se daří různým privátním značkám v cenových segmentech?
  • Jaké jsou motivátory a bariéry pro nákup výrobků privátních značek?
  • Které z obalů privátních značek jsou nejlépe hodnoceny?
  • Jaké informace na obalech výrobků privátních značek jsou pro nakupující nejdůležitější?
  • Jaké jsou žhavé trendy u nás a v zahraničí? Co řetězce dělají v této oblasti?
  • Jak čeští nakupující vnímají výrobky privátních značek?

CENA: 48 900 korun – zahrnuje dva vstupy a detailní shrnující prezentaci trendů v privátních značkách

REGISTRACE do 30. listopadu na adrese [email protected].