Solutions

Consumerization


Današnji potrošač je sve zahtjevniji i sve je teže zadržati ga uslijed snažne konkurencije. Da biste pobjedili, morate pokrenuti igru kako bi zadovoljili potrebe potrošača i povezali se sa njima- pojedinačno. Danas je vrlo važna osobna interakcija jedan-na-jedan jer tradicionalini pristupi ne mogu zadovoljiti sve ciljne grupe koje targetirate.

Consumerization pomaže u rješavanju tih izazova.Ova nova tehnika proširuje segmentaciju i nudi novu razinu preciznosti, tako da možete doseći dublje i povećati zanimanje potrošača. Pomažemo vam da identificirate i izgradite prilagođeni pogled na vaše najprofitabilnije potrošače da bismo vam pomogli da budete inovativni, da komunicirate i aktivirate svakog pojedinačnog potrošača.

MARKETING EFFECTIVENESS


Ključ efikasnog marketinga je u tome da prenesete Vašu poruku pravim ljudima, oblikujući njihove preferencije,što na kraju dovodi do povećanja prodaje.

Naši sistemi za mjerenje efikasnosti marketinga su neusporedivi po obujmu i stupnju integracije. Možemo Vam pomoći da odredite koliko dobro ostvarujete svoje ciljeve oglašavanja preko video, audio i tekstualnog oglašavanja na bilo kojoj platformi ili uređaju. Od mrežne televizije do streaminga zvuka na pametnom telefonu, društvenih medija na tabletu, pokriveni ste, bilo da kupujete ili prodajete oglašavanje.

Sales Effectiveness


Razumijevanje današnjeg potrošača nije lak posao, ali sa uvidom na razini prodajnog mjesta kao i uvidom u potrošače na svim tržištima u kojima poslujete lakše ćete razumijeti njegovo ponašanje. Naša istraživanja Vam pružaju uvide u ponašanje potrošača i razloge zbog čega kupuju određeni proizvod i mogu pomoći u Vašem marketinškom planiranju.

Kako bi došli do zarade, veoma je bitno razumijeti čimbenike koji utječu na odluke o kupovini i usmjeravaju Vašu strategiju poslovanja. Nielsen ima end-to-end rješenje koje Vam pomaže mjeriti svaku od ovih varijabli i njihov utjecaj na obujam prodaje.

Find the right solution for your business