Przejdź do treści
Insights > Digital & technology

74% dorosłych w USA czyta gazety co najmniej raz w tygodniu w wersji drukowanej lub online

1 minuta czytania | listopad 2009

Nowe dane z Scarborough Research (wspólne partnerstwo z The Nielsen Company i Arbitron, Inc.) pokazują, że prawie trzy na cztery dorosłe osoby, prawie 171 milionów, w USA czyta gazetę - w wersji drukowanej lub online - co tydzień.

"Nasze dane rzeczywiście pokazują, że czytelnictwo gazet drukowanych powoli spada, ale ilustrują również

że doniesienia o czekającej nas śmierci przemysłu gazetowego są mocno przesadzone - powiedział

Gary Meo, Senior Vice President of Print and Digital Media Services w Scarborough. "Biorąc pod uwagę.

rozdrobnienie wyboru mediów, gazety drukowane utrzymują się stosunkowo dobrze wśród swoich odbiorców

dobrze."

Z danych demograficznych zawartych w badaniu wynika, że gazety nadal przyciągają wykształconych, zamożnych czytelników.

W przeciętnym tygodniu:

  • 79% osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych czyta drukowaną gazetę
  • 82% dorosłych o dochodach 100 000 USD lub więcej czyta drukowaną gazetę
  • 84% dorosłych, którzy ukończyli studia lub więcej, czyta drukowaną gazetę