02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Konsole do gier coraz bliżej pełnienia roli centrum rozrywki

3 minuty czytania | grudzień 2010

Gdy w tym sezonie świątecznym amerykańscy konsumenci sięgają po konsole do gier wideo, ich wybór obejmuje coraz szerszy wachlarz funkcji rozrywkowych, wykraczających poza tradycyjną grę offline. Podczas gdy gry pozostają w czołówce sposobów spędzania czasu z konsolą, gry online i oglądanie filmów/programów telewizyjnych stanowią ważne, ale różniące się aspekty ogólnego użytkowania, gdy porównamy Microsoft Xbox 360 z Sony PlayStation 3 i Nintendo Wii. Wyłania się z tego unikalny profil dla każdej konsoli.

87 procent użytkowników w wieku powyżej 13 lat twierdzi, że grało w gry wideo na konsolach Xbox 360 i Wii, a 80 procent na PlayStation 3. W dużej mierze jest to wynik tradycyjnego grania offline, ale prawie połowa użytkowników Xbox 360 i PlayStation 3 twierdzi, że gra w gry online. Biorąc to pod uwagę, jaką część czasu zajmują gry offline i online na tych konsolach? Użytkownicy Xbox 360 twierdzą, że spędzają średnio 62 procent czasu z systemem na graniu, przy czym gra online stanowi prawie taką samą część jak offline. Dla porównania, użytkownicy PlayStation 3 spędzają nieco mniej niż połowę czasu na graniu i angażują się relatywnie bardziej w grę offline niż online niż użytkownicy Xbox 360. Różnica między względnym udziałem gier online na konsolach Microsoftu i Sony prawdopodobnie odzwierciedla szereg powiązanych ze sobą czynników, takich jak czas premiery konsoli, profil graczy i konsolowe exclusivy. Ogólnie rzecz biorąc, Xbox 360 odróżnia się od pozostałych dwóch konsol całkowitym udziałem czasu poświęconego na grę w sieci.

console-activity-usage

Drugim najbardziej popularnym zastosowaniem konsoli jest oglądanie DVD/Blu-Ray, najbardziej zauważalne w przypadku PlayStation 3, ale także Xbox 360 (odtwarzanie DVD nie jest standardową funkcją w Wii). Sony podkreślało funkcjonalność Blu-Ray w marketingu PlayStation 3 od czasu jego premiery w 2006 roku, biorąc pod uwagę szersze zainteresowanie firmy sukcesem tej technologii. Jeśli chodzi o udział w czasie, użytkownicy PlayStation 3 wskazują, że oglądanie DVD/Blu-Ray zajmuje 27% ich czasu spędzanego z konsolą, co jest porównywalne z grami offline i w rzeczywistości przewyższa gry online. Dla porównania, oglądanie DVD zajmuje tylko 11% czasu na Xbox 360 (format Blu-Ray nie jest obsługiwany przez Xbox 360). Podsumowując, PlayStation 3 wyróżnia się pod względem możliwości wykorzystania go zarówno jako odtwarzacza DVD/Blu-Ray, jak i konsoli do gier.

Po graniu i oglądaniu płyt DVD/Blu-Ray mniej więcej jedna czwarta użytkowników twierdzi, że korzystała z różnych aplikacji. Najbardziej zauważalne pod względem udziału w czasie użytkowania konsoli są usługi wideo na żądanie i strumieniowe, takie jak Netflix, MLB Network i ESPN3, stanowiące 20 procent czasu użytkowników Wii, 10 procent czasu użytkowników Xbox 360 i 9 procent czasu użytkowników PlayStation 3. Co wyjaśnia przewagę Wii tutaj i profil użytkowania w ogóle? W porównaniu do dwóch pozostałych konsol, większość czasu spędzanego na Wii to gry offline, a w przypadku gier online system jest w tyle. Może to odzwierciedlać mniejszy nacisk na aplikacje i rozgrywkę online dla Wii w ogóle. Jeśli chodzi o streaming, Netflix został wprowadzony w tym roku dla Wii, ale jego przewaga w udziale jest prawdopodobnie funkcją mniejszej liczby godzin przypadających na użytkownika, co zostało wyszczególnione poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, Wii jest najbardziej zdefiniowane przez jego wykorzystanie do tradycyjnej gry offline.

podział czasu w konsoli

Wszystkie dotychczasowe analizy czasu spędzonego przy konsoli dotyczyły raczej czasu raportowanego przez konsumentów niż elektronicznie mierzonych godzin. Dane dotyczące użytkowania konsoli, choć stanowią inne źródło danych, mogą pomóc nam zrozumieć, jak duży tort jest krojony dla każdej konsoli. Rzeczywiście, łączna ilość czasu w godzinach różni się znacząco w zależności od konsoli. Użytkownicy powyżej 13 roku życia spędzają 4,9 godziny tygodniowo na Xbox 360, 4,1 godziny na PlayStation 3 i 1,4 godziny na Wii. Mężczyźni osiągają te średnie dla wszystkich trzech konsol, przewyższając kobiety pod względem spędzanego czasu. Te różnice w czasie, w połączeniu z niuansami w sposobie jego rozdysponowania, podkreślają unikalny profil użytkowania każdej konsoli.

console-usage-by-gender

Więcej informacji na temat graczy, dynamiki konsol oraz alokacji czasu i pieniędzy w ramach gier i szerszej kategorii rozrywki znajdzie się w drugim corocznym raporcie Nielsen 360° Gaming Report: U.S. Market, dostępnym w styczniu 2011 roku.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.