02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Raport Cross-Platform Q3 2011

2 minuty czytania | luty 2012

Amerykanie spędzają ponad 33 godziny tygodniowo oglądając wideo na ekranach. Jednak sposób, w jaki konsumują wideo - zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w innej formie - ulega ciągłym zmianom ze względu na dostępność i postęp, łatwość obsługi i ekonomię. Niezależnie od tego, czy chodzi o transmisję strumieniową czy satelitarną, czy też o transmisję naziemną, zrozumienie tego, w jaki sposób konsumenci oglądają telewizję, jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Niniejszy raport zawiera informacje i spostrzeżenia na temat tego, w jaki sposób konsumenci w USA wykorzystują łącza szerokopasmowe, oglądanie z przesunięciem czasowym, strumieniowe przesyłanie wideo, tradycyjną telewizję i inne.

TUNINGIN
Konsumenci pozostają podłączeni. Zdecydowana większość (90,4%) amerykańskich gospodarstw domowych korzystających z telewizji płaci za abonament telewizyjny (kablowy, telefoniczny lub satelitarny), podczas gdy około trzy czwarte (75,3%) wybiera szerokopasmowy Internet. To bardzo dużo, a odsetek gospodarstw domowych utrzymuje się na stałym poziomie pomimo słabej koniunktury i mnogości opcji rozrywkowych dostępnych dla konsumentów. W rzeczywistości od ubiegłego roku liczba domów płacących zarówno za abonament telewizyjny, jak i za szerokopasmowy internet wzrosła o 5,5 procent.

W związku z tym, że konsumenci szukają usług abonamentowych, które mają dla nich największy sens, zachodzą zmiany. Liczba gospodarstw domowych, w których wykupiono abonament za telewizję kablową, spadła w ciągu ostatniego roku o 4,1 procent, podczas gdy liczba gospodarstw domowych, w których wykupiono abonament za telewizję telefoniczną (telco) i telewizję satelitarną, wzrosła odpowiednio o 21,1 procent i 2,1 procent.

LOGGING ON
Blisko milion więcej gospodarstw domowych wykupuje abonament na łącza szerokopasmowe, rezygnując jednocześnie z tradycyjnego, płatnego abonamentu telewizyjnego. Jest to 5,1 miliona gospodarstw domowych korzystających tylko z telewizji szerokopasmowej, w porównaniu do 80,8 miliona gospodarstw domowych korzystających z telewizji kablowej i 22,3 miliona gospodarstw domowych korzystających z telewizji kablowej i bez telewizji szerokopasmowej. Chociaż gospodarstwa domowe, w których występuje tylko telewizja szerokopasmowa, stanowią najmniejszą grupę abonentów, ich liczba od III kwartału 2010 roku wzrosła o 22,8 procent.

Wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających wyłącznie z usług nadawczych/bezprzewodowych jest najbardziej znaczący spośród wszystkich kategorii, choć nie musi świadczyć o obniżeniu poziomu usług. Może to raczej świadczyć o tym, że gospodarstwa domowe korzystające wyłącznie z usług nadawczych przechodzą na usługi szerokopasmowe w miarę zmieniających się potrzeb. Co więcej, o znaczeniu Internetu szerokopasmowego świadczy fakt, że liczba gospodarstw domowych posiadających abonament na kablówkę plus i nieposiadających łącza szerokopasmowego spadła od ubiegłego roku o 17,1 procent.

OPTING IN
Zmienił się również odsetek gospodarstw domowych o pochodzeniu etnicznym, które wybierają określone źródła dystrybucji telewizji - kablowe, telekomunikacyjne i satelitarne. Przewodowa telewizja kablowa jest nadal najważniejszym źródłem abonamentu dla gospodarstw domowych rasy białej, afroamerykańskiej, latynoskiej i azjatyckiej, ale stanowi obecnie mniejszy udział w subskrypcji płatnej telewizji niż w pierwszym kwartale 2011 roku. Udział abonentów telewizji satelitarnej pozostał względnie stabilny, podobnie jak udział gospodarstw domowych nastawionych wyłącznie na nadawanie programów telewizyjnych, należących do wszystkich grup etnicznych.

Co ciekawe, największe przesunięcie pomiędzy typami abonamentów nastąpiło wśród Azjatów. O ile w I kwartale 2011 roku prawie dwie trzecie Azjatów miało abonament na kablówkę, to obecnie jest to już tylko połowa (51%). 12% Azjatów wybiera obecnie dostawę usług telekomunikacyjnych, co oznacza wzrost z dziewięciu procent w 2010 roku. Domy Latynosów są bardziej skłonne do korzystania z telewizji kablowej (15%) lub satelitarnej (34%) niż domy innych grup etnicznych.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń