Full-Funnel Outcomes: Jak mierzyć wpływ na zmieniającą się podróż klienta?

Dotarcie do odbiorców to tylko połowa sukcesu.

Pomiędzy rosnącym wykorzystaniem CTV w miarę zanikania cyfrowych identyfikatorów a jego zdolnością do oferowania reklamodawcom spersonalizowanych i mierzalnych sposobów dotarcia do odbiorców, będzie to jeden z najlepszych nośników reklamowych umożliwiających dotarcie do konsumentów na każdym szczeblu lejka marketingowego.

Oglądaj, aby usłyszeć od Global Head of Marketing Mix Consulting, Josh Kowal i VP of Consulting, Arica McKinnon o tym, co jest potrzebne, aby prosperować w świecie reklamy obsesji na punkcie wyników. 

Dowiedz się więcej o...

Wpływ zasięgu i częstotliwości na wyniki 

Wydobycie ROI z silosów

Wskaźniki, które mają największe znaczenie i dlaczego

72%

2/3

38%