Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Nielsen podaje wyniki za pierwszy kwartał 2011 r.

3 minuty czytania | kwiecień 2011

Relacje inwestorskie: Liz Zale, +1 646 654 4593
Media Relations: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577

Przychody za kwartał wzrosły o 8,9% do 1 302 mln USD, co oznacza wzrost o 7,3% przy stałej walucie.

Skorygowany zysk EBITDA za kwartał wzrósł o 10,3% do 320 mln USD, a w przeliczeniu na stałą walutę o 8,5%.

Skorygowany zysk netto za kwartał wzrósł do 64 mln USD z 16 mln USD

Wpływy z IPO wykorzystane na spłatę 1,75 mld USD długu

Nowy Jork, USA - 28 kwietnia 2011 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i analiz dotyczących tego, co kupują i oglądają konsumenci, ogłosił dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2011 r.

"Nielsen dostarczył w pierwszym kwartale solidne wyniki operacyjne i finansowe. Osiągnęliśmy pozytywne wyniki we wszystkich segmentach i nadal korzystamy z naszej globalnej platformy i siły na rynkach rozwijających się" - powiedział dyrektor generalny Nielsena David Calhoun.   

Wyniki operacyjne

Przychody za pierwszy kwartał wzrosły o 8,9% do 1 302 mln USD lub o 7,3% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku. Wzrost ten wynikał z 9,8% wzrostu w segmencie zakupów (7,9% przy stałej bazie walutowej), 6,4% wzrostu w segmencie zegarków (5,4% przy stałej bazie walutowej) oraz 14,3% wzrostu w segmencie wystaw.

Skorygowana EBITDA za pierwszy kwartał wzrosła o 10,3% do 320 mln USD lub o 8,5% przy stałej bazie walutowej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. Strata netto za pierwszy kwartał wyniosła 181 mln USD w porównaniu z 43 mln USD zysku netto w pierwszym kwartale 2010 r. Wyniki pierwszego kwartału 2011 r. obejmowały opłaty związane z IPO w wysokości 206 mln USD, po odliczeniu podatku w wysokości 127 mln USD. Skorygowany zysk netto za pierwszy kwartał wzrósł do 64 mln USD w porównaniu do 16 mln USD w pierwszym kwartale 2010 r.

Sytuacja finansowa

Na dzień 31 marca 2011 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 396 mln USD, a zadłużenie brutto 6.911 mln USD, z wyłączeniem obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o wartości 288 mln USD, których termin wykupu przypada na 2013 r. Zadłużenie netto na koniec pierwszego kwartału wynosiło 6.515 mln USD, a nasz wskaźnik dźwigni finansowej dla zadłużenia netto wynosił 4,5x. Wpływy z pierwszej oferty publicznej zakończonej 31 stycznia 2011 r. zostały wykorzystane na spłatę 1,75 mld USD zadłużenia. Wydatki inwestycyjne w pierwszym kwartale 2011 r. wyniosły 52 mln USD, w porównaniu do 53 mln USD w poprzednim okresie.

Telekonferencja i transmisja internetowa 

Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia wyników pierwszego kwartału o godzinie 8:30 czasu wschodniego (ET) w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Telekonferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie pod adresem https://ir.nielsen.com, a po jej zakończeniu na stronie internetowej dostępne będzie archiwum. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich zostanie opublikowana prezentacja zawierająca podsumowanie rozmowy. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

UWAGA: Dodatkowe szczegóły dotyczące wyników (tabele itp.) można znaleźć w wersji PDF tego wydania do pobrania.