Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Oświadczenie Nielsena dotyczące porozumienia FTC z ComScore

2 minuty czytania | styczeń 2014 r.

Nowy Jork - 24 stycznia 2014 - Torując drogę do pomyślnego zakończenia przejęcia Arbitronu, Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) i Federalna Komisja Handlu (FTC) uzgodniły warunki określone w decyzji i zarządzeniu FTC nr 131-0058, wydanym 20 września 2013 r. Nielsen przedłożył podpisaną umowę z comScore do zatwierdzenia przez FTC w ramach potencjalnego wypełnienia wstępnych warunków określonych przez FTC w nakazie i wydał następujące oświadczenie:

"Nielsen i comScore uzgodniły warunki i inne wymagania zgodne z warunkami określonymi w decyzji i zarządzeniu FTC z dnia 20 września 2013 r. Porozumienie Nielsena z FTC miało na celu zachowanie krajobrazu konkurencyjnego istniejącego przed przejęciem poprzez skuteczne umożliwienie kontynuacji projektu cross-platformowego mierzącego konsumpcję mediów w telewizji, radiu, komputerach PC, urządzeniach mobilnych i tabletach, który został ogłoszony jesienią 2012 roku przez ówczesny Arbitron, w porozumieniu z ESPN i comScore.

Dzięki naszym najlepszym w klasie zasobom, głębokiej wiedzy na temat wideo i naszemu zaangażowaniu w innowacje, w Nielsenie oczekujemy, że pomożemy rynkowi zdefiniować pomiar międzyplatformowy i dalej realizować naszą strategię w szybkim tempie."

O NIELSEN

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego oraz pomiarów mobilnych. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

Kontakty:

Media relations: Anne-Taylor Adams, 646.654.5759, annetaylor.adams@nielsen.comInvestorRelacje: Kate Vanek, 646.564.4593, kate.vanek@nielsen.com