Centrum wiadomości >

Radio zwiększa zasięg rok do roku o ponad 1,2 mln, wynika z raportu RADAR z marca 2014 r.

3 minuty czytania | marzec 2014 r.

Radio dociera obecnie do 244,4 mln osób w wieku 12+ w ciągu przeciętnego tygodnia

NOWY JORK - 10 marca 2014 - Nielsen, wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co konsumenci oglądają i kupują, opublikował dziś najważniejsze informacje z raportu RADAR® 120 National Radio Listening Report z marca 2014 roku. Zgodnie z raportem, łączna liczba słuchaczy radia w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 1,2 miliona tygodniowo od marca 2013 r. i obecnie dociera do 244,4 mln Amerykanów średnio tygodniowo - 92 procent całej populacji Stanów Zjednoczonych w wieku 12 lat i starszych. Dzienny czas słuchania wśród słuchaczy radiowych w wieku 12 lat i starszych wynosi obecnie średnio około 2 godzin i 41 minut dziennie, utrzymując się na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim rokiem.

Radio nadal zwiększa swój zasięg

Radio według tego badania ponownie zwiększyło swój ogólnopolski zasięg, dodając ponad milion słuchaczy w skali tygodnia w raporcie RADAR z marca 2014 r.

RADAR Marzec 2010 r. marzec 2011 r. Marzec 2012 r. Marzec 2013 r. Marzec 2014 r.
RELEASE RADAR 104 RADAR 108 RADAR 112 RADAR 116 RADAR 120
CUME TYGODNIOWY (000) 239,769 241,923 241,512 243,177 244,457
Słuchanie całego radia, P12+, poniedziałek-niedziela 12M-12M*
Źródło: Nielsen

Radia używają słuchacze w różnym wieku i o różnym pochodzeniu etnicznym

Jak wynika z raportu RADAR z marca 2014 roku, ogólnopolska widownia w wieku 18-34 lat wzrosła o ponad pół miliona w porównaniu z rokiem poprzednim, docierając do 91,9 proc. wszystkich osób w wieku od 18 do 34 lat.

Krajowy zasięg radia wzrósł również wśród słuchaczy afroamerykańskich i latynoskich w porównaniu z poprzednim rokiem. Radio dociera obecnie do ponad 31 milionów afroamerykańskich słuchaczy w wieku 12 lat i starszych w ciągu przeciętnego tygodnia, co stanowi 91,7 procent całej populacji Afroamerykanów w USA.

Liczba słuchaczy pochodzenia latynoskiego wzrosła o ponad pół miliona (574 000), co oznacza, że radio dociera obecnie do 93,6 procent wszystkich Latynosów w USA w wieku 12 lat i starszych w ciągu przeciętnego tygodnia. Wzrost liczby słuchaczy wśród Latynosów rozkłada się równomiernie na grupy wiekowe od 18 do 34 lat (wzrost o 286 000 słuchaczy), od 18 do 49 lat (wzrost o 298 000 słuchaczy) oraz od 25 do 54 lat (wzrost o 243 000 słuchaczy).

*Przypominamy, że w tym wydaniu po raz pierwszy Nielsen podaje wyniki w oparciu o część dzienną Mon-Sun 12M-12M; w poprzednich wydaniach prasowych RADAR używał części dziennej Mon-Sun 6A-12M. Zmiana ta została dokonana w celu przedstawienia pełniejszego obrazu całkowitej możliwej widowni. W wyniku tej zmiany nie należy dokonywać historycznych porównań lub trendów opartych na poprzednich wydaniach prasowych RADAR.

O raporcie RADAR marzec 2014 r.

Raport RADAR (Radio's All Dimension Audience Research) Nielsena z marca 2014 roku jest standardową walutą dla krajowych rankingów radia sieciowego i mierzy 46 indywidualnych sieci radiowych. Sieci te są prowadzone przez AdLarge Media, American Urban Radio Networks, Crystal Media Networks, Cumulus Media Networks, Premiere Networks, United Stations Radio Networks i WestwoodOne.

Wielkość próby dla Raportu RADAR Marzec 2014 wynosi 396 031 osób w wieku 12 i więcej lat. Próba ta została zaprojektowana tak, aby zapewnić stabilność dla kluczowych szacunków demograficznych, przedziałów dziennych oraz raportów Market-by-Market Analysis, które raportują wszystkie poszczególne DMAs®.

Raport RADAR marzec 2014 zawiera dane ze wszystkich 48 rynków Nielsen PPM®. Okres badania dla RADAR 120 obejmuje okres od 3 stycznia 2013 roku do 4 grudnia 2013 roku.

Firma opracowała Portable People Meter™ (PPM) i PPM 360™, nowe technologie do badań medialnych i marketingowych.

Portable People Meter, PPM i PPM 360 są znakami towarowymi firmy Arbitron Inc.

RADAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Arbitron Inc. DMA jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Nielsen Co. (US) LLC.

Ratingi PPM opierają się na szacunkach słuchalności i są opinią firmy Nielsen i nie należy na nich polegać w kwestii dokładnej dokładności lub precyzyjnej reprezentatywności demograficznej lub rynku radiowego.

O NIELSEN

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego oraz pomiarów mobilnych. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA, i Diemen, w Holandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Press Contact:

Jon Miller, jon.miller@nielsen.com, 410-794-2665