Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Firma

Nielsen po raz drugi znalazł się w indeksie giełdowym wyróżniającym wiodące firmy

2 minuty czytania | Wrzesień 2018

Nowy Jork - 13 września 2018 r. - Firma Nielsen (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś, że drugi rok z rzędu została wybrana jako składnik zarówno indeksu FTSE4Good Index, jak i indeksu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) North America Index, a także po raz pierwszy w 2018 r. indeksu DJSI World Index.

Indeksy te mają na celu wyłonienie wiodących spółek na podstawie ich wyników w odniesieniu do odpowiednich, uznanych na całym świecie standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Firmy są oceniane wraz ze swoimi odpowiednikami na podstawie kryteriów związanych z praktykami, polityką i postępem w kluczowych obszarach, które tworzą wartość dla ich działalności i szerszego świata. Indeksy odzwierciedlają rosnące zainteresowanie inwestorów firmami, które osiągają wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego zarządzania biznesem.

FTSE4Good Index Series, zarządzany przez FTSE Russell, to grupa zrównoważonych benchmarków utworzona w 2001 roku. Indeks został stworzony w celu wyróżnienia spółek o dobrych wynikach w zakresie ESG i ujawniania informacji, umożliwiając inwestorom porównywanie swoich wyników inwestycyjnych i tworzenie funduszy inwestycyjnych. Uruchomiony w 1999 r. DJSI był pierwszym globalnym zestawem indeksów śledzących wyniki finansowe wiodących światowych spółek kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju. DJSI są prowadzone wspólnie przez S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) i RobecoSAM, specjalistę inwestycyjnego zajmującego się wyłącznie inwestowaniem w zrównoważony rozwój.

"Cieszymy się, że ponownie znaleźliśmy się w indeksach FTSE4Good oraz DJSI North America i World", powiedziała Crystal Barnes, SVP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Jest to wynik stałej współpracy wielu zespołów i naszego zaangażowania w ciągłą poprawę wyników ESG we wszystkich aspektach naszej działalności. Postrzegamy te priorytety jako klucz do tworzenia wartości w firmie Nielsen i poza nią, a także dla różnych grup naszych interesariuszy."

Strategia Globalnej Odpowiedzialności i Zrównoważonego Rozwoju firmy Nielsen obejmuje wszystkie kwestie ESG, które mają wpływ na naszą działalność, operacje oraz wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, koncentrując się na ciągłym doskonaleniu w celu odblokowania nowych i rozszerzonych wartości w firmie Nielsen. Włączenie po raz drugi do indeksów FTSE4Good oraz DJSI North America i World odzwierciedla koncentrację firmy Nielsen na zapewnieniu większej, ciągłej przejrzystości naszych działań w zakresie ESG, co zostało podkreślone w niedawno zaktualizowanym Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się obecnie, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat firma Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rygorze naukowym i innowacyjności, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące mediów, reklamy, handlu detalicznego i szybko zmieniających się dóbr konsumpcyjnych.

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt

Julia Wilson

julia.wilson@nielsen.com

(315) 992-7746