Centrum wiadomości > Firma

Nielsen drugi rok z rzędu uwzględniany w indeksach giełdowych uznających wiodące spółki

2 minuty czytania | wrzesień 2018 r.

Nowy Jork - 13 września 2018 roku - Dziś firma Nielsen (NYSE: NLSN) ogłasza, że drugi rok z rzędu została wybrana jako składnik zarówno FTSE4Good Index, jak i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) North America Index, a także po raz pierwszy w 2018 roku DJSI World Index.

Indeksy te mają na celu identyfikację wiodących spółek w oparciu o ich wyniki w odniesieniu do odpowiednich, globalnie uznanych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Firmy są oceniane wraz z innymi firmami na podstawie kryteriów związanych z praktykami, polityką i postępem w kluczowych obszarach, które tworzą wartość dla ich działalności i szerszego świata. Indeksy odzwierciedlają rosnący trend zainteresowania inwestorów firmami, które osiągają wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego zarządzania biznesem.

FTSE4Good Index Series, zarządzany przez FTSE Russell, to grupa zrównoważonych benchmarków utworzona w 2001 roku. Indeks został stworzony w celu wyróżnienia spółek o dobrych wynikach korporacyjnych w zakresie ESG i ujawniania informacji, umożliwiając inwestorom porównywanie wyników inwestycyjnych i tworzenie funduszy inwestycyjnych. Uruchomiony w 1999 r. DJSI był pierwszym globalnym zestawem indeksów śledzących wyniki finansowe wiodących firm kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju na całym świecie. DJSI są prowadzone wspólnie przez S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) i RobecoSAM, specjalistę inwestycyjnego skupionego wyłącznie na zrównoważonym inwestowaniu.

"Jesteśmy podekscytowani faktem, że po raz kolejny zostaliśmy włączeni do obu indeksów FTSE4Good oraz DJSI North America i World" - powiedziała Crystal Barnes, SVP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Jest to wynik bieżącej współpracy wielu zespołów i naszego zaangażowania w ciągłą poprawę wyników w zakresie ESG we wszystkich aspektach naszej działalności. Postrzegamy te priorytety jako klucz do tworzenia wartości w firmie Nielsen i poza nią, a także dla różnych grup naszych interesariuszy."

Strategia globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju firmy Nielsen obejmuje wszystkie kwestie ESG, które mają wpływ na naszą działalność, operacje oraz wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Włączenie po raz drugi do indeksów FTSE4Good oraz DJSI North America i World odzwierciedla koncentrację firmy Nielsen na zapewnieniu większej, ciągłej przejrzystości naszych działań w zakresie ESG, co zostało podkreślone w niedawno zaktualizowanym raporcie Nielsen Global Responsibility Report.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na naukowym rygorze i innowacyjności, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi stoją media, reklama, handel detaliczny i branża dóbr szybkozbywalnych.

Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt

Julia Wilson

julia.wilson@nielsen.com

(315) 992-7746