Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Współpracownicy Nielsena walczą z głodem i pomagają kształtować inteligentniejszy rynek, przekazując posiłki i dane

5 minut czytania | listopad 2019 r.

W ramach naszej pracy nad kształtowaniem inteligentnego rynku, jesteśmy zobowiązani do przekazywania naszych danych i spostrzeżeń w ramach naszego programu Data for Good, który pomaga tworzyć nowe rozwiązania dla wyzwań społecznych i środowiskowych. Brak bezpieczeństwa żywnościowego i marnotrawstwo żywności to dwa wyzwania, którym Nielsen jest w stanie sprostać w sposób wyjątkowy; nasze dane dotyczące cen i konsumpcji żywności mogą pomóc w zwiększeniu efektywności na rynku, jednocześnie zajmując się poważnymi, czasem niedostrzeganymi, skutkami, jakie te kwestie mają dla ludzi na każdym rynku na całym świecie. 

Podczas naszego dziewiątego dorocznego Miesiąca Akcji Głodowej, obejmującego 15 września do 15 października 2019 r., współpracownicy Nielsena na całym świecie zaangażowali organizacje non-profit, które walczą z głodem i pomagają potrzebującym, zorganizowali wydarzenia wolontariackie w lokalnych bankach żywności w naszych społecznościach i odkryli nowe sposoby dzielenia się naszymi danymi dla dobra. Wszyscy pełnoetatowi i niepełnoetatowi pracownicy Nielsena są uprawnieni do 24 godzin dedykowanego czasu wolontariatu każdego roku, aby wspierać wezwania do działania, takie jak Hunger Action Month, a także całoroczne możliwości wolontariatu. W przypadku Hunger Action Month 2019 naszym celem było przekazanie równowartości 130 000 posiłków. Wydarzenia i działania odbywały się w ponad 30 krajach, a my przekazaliśmy szacunkowo 250 000 posiłków.

Firma Nielsen zobowiązała się do przekazywania co najmniej 10 milionów dolarów rocznie na wolontariat oparty na umiejętnościach pro bono oraz projekty Data for Good, w których możemy wywrzeć wyjątkowy wpływ. Nasza współpraca z ReFEDorganizacją non-profit, której celem jest przekształcenie problemów związanych z marnowaniem żywności w nowe możliwości innowacji i oddziaływania, jest jednym z przykładów tego, jak podejmujemy działania. Przekazujemy pięć lat danych Nielsena dotyczących cen i zakupów żywności, aby pomóc ReFED w uruchomieniu ReFED Insights Engine, cyfrowej, stale aktualizowanej platformy, która pomieści następną generację danych i spostrzeżeń na temat marnowania żywności.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni Nielsenowi za to hojne wsparcie rzeczowe, które pozwoli na dalsze wysiłki ReFED na rzecz ograniczenia marnowania żywności w USA" - powiedziała Caroline Powell, Data and Insights Director, ReFED. "Amerykańscy konsumenci, firmy i gospodarstwa rolne wydają 218 miliardów dolarów rocznie, czyli 1,3% PKB, uprawiając, przetwarzając, transportując i pozbywając się żywności, która nigdy nie zostanie zjedzona. Tymczasem jeden na siedmiu Amerykanów jest pozbawiony bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki danym Nielsena, ReFED będzie mógł rozwijać Insights Engine, kolejną generację danych, spostrzeżeń i wskazówek dotyczących marnotrawstwa żywności w USA. Śledząc ilość marnotrawstwa żywności, które ma miejsce w czasie i dlaczego, Insights Engine umożliwi zainteresowanym stronom w całym systemie żywnościowym zidentyfikowanie najbardziej skutecznych i praktycznych rozwiązań w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności na poziomie szczegółowości, który nie był możliwy do tej pory."

Wykorzystujemy również nasze dane, aby pomóc w kształtowaniu bardziej inteligentnego rynku, który przynosi korzyści konsumentom. Nasza wieloletnia współpraca z Feeding America, ogólnokrajową siecią banków żywności udzielających wsparcia ponad 40 milionom osób zmagających się z głodem w Ameryce, jest jednym ze sposobów naszego zaangażowania na tym polu. Od 2010 roku firma Nielsen udostępniła warte miliony dolarów informacje o cenach żywności na zasadzie pro bono, aby pomóc Feeding America w rozwiązywaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego poprzez coroczną akcję Map the Meal Gap badanie. Dane Nielsena pomagają zasilać Map the Meal Gap aby pomóc bankom żywności i rzecznikom walki z głodem zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją rodziny pozbawione bezpieczeństwa żywnościowego w ich społecznościach, jak również lepiej przedstawić poziom potrzeb w każdym okręgu i okręgu kongresowym w USA.

Współpraca Nielsena z Feeding America wykracza poza udostępnianie danych. W zeszłym miesiącu Nielsen przekazał 75 tys. posiłków organizacji non-profit zajmującej się pomocą głodującym w ramach akcji Personal People Meter. (PPM). Inicjatywa ta zachęcała panelistów Nielsena w całych Stanach Zjednoczonych do noszenia technologii PPM, która pomaga zbierać dane na temat konsumpcji treści i zachowań medialnych przez okres dwóch tygodni. Za każdy dzień, w którym panelista nosił PPM, Nielsen przekazywał posiłki na rzecz Feeding America, przy czym każdy panelista mógł pomóc w przekazaniu do 14 posiłków osobom zmagającym się z głodem. Poprzez nawiązanie współpracy z Feeding America w zakresie przekazywania posiłków i danych, Nielsen jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu głodu w całym kraju na wielu frontach.

Więcej informacji na temat działań firmy Nielsen w zakresie Data for Good można znaleźć w naszym najnowszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena.