Shopper Trends –
ett nyckelverktyg för både leverantörer och kedjor


Om shoppern är viktig för dina affärer, så är Shopper Trends rapporten för dig.

Läs mer >

Nielsens säljkårsuppföljning

Tydliga resultat som identifierar vilka kedjor och säljregioner som har störst förbättringspotential.

Läs mer >

Nya Nielsen Everyday Analytics – faktabaserade beslut om pris och promotions varje dag

Everyday Analytics lanseras i Sverige

Läs mer >