LÖSNINGAR

MÄTNING AV FÖRSÄLJNING I DAGLIGVARUHANDELN

Det har aldrig varit mer krävande att nå tillväxt inom fast moving consumer goods (FMCG). Branchen genomgår fundamentala skiften både inom konsumenternas segmentering och deras köpbeteende samtidigt som säljkanaler och mediekonsumtion är under markant förändring.

Via Nielsen RMS ScanTrack™ data och dashboards kan du följa utvecklingen både på kanaler, kedjor och kategorier och på så sätt fånga upp försäljningsmöjligheter. Du får snabbt en bra överblick av utvecklingen inom de kategorier som är relevanta för dig. Du vet hur dina och konkurrenternas brands utvecklar sig. Övergripande har du en total överblick av utvecklingen i dagligvaruhandeln och convenience sektorn.

Vi kan hjälpa dig med att segmentera dina kategorier, så att du lättare kan driva category management, som skapar värde för både dig och dina kunder.


SÄLJOPTIMERING

Vi kan hjälpa dig med att optimera facings på hyllorna, sortimentet och din prisstrategi ned på SKU nivå. Vi ger dig en komplett överblick av priselasticitet och en tydlig bild av vad effekten av prisändringar blir i värde och volym via Nielsen EveryDay Analytics Price & Promotion. Så kan du fatta faktabaserade beslut.

För att skapa tillväxt i hyllan är du tvungen att optimera både sortimentet (den optimala produktmixen) och space (det optimala planogrammet). Alltför ofta optimeras dess två var för sig, vilket leder till att försäljningen inte blir optimal.

Med Nielsen Assortment & Space Optimization (ASO) hjälper vi dig att planera och utföra din sortiments- och spacestrategi med en enda integrerad, cloudbaserad sortiments- och spacelösning. Du bygger ditt sortiment baserat på de senaste RMS ScanTrack™ data, som tar höjd för hur mycket plats som är tillgänglig på hyllan och som utnyttjar den optimala försäljningspotentialen.


ANALYS

Genom att använda våra retailers electronic point of sale (POS) data har du möjlighet att analysera din portfölj inom distribution, pris, promotion, rate of sale och deras effekt på din marknadsandel. Förutom det hjälper vi våra kunder med: 


RETAILER

För retailers arbetar vi med space- och sortimentsoptimering, minimering av out of stock, personliga erbjudanden baserat på CRM- och lojalitetsdata, analytics, retail lojalitetslösningar, pris- och kampanjoptimering samt category management.


MEDIE TRACKING OCH MARKETING MIX MODELLING

Du investerar tid och resurser i att utveckla din marketing strategi. Vi har den största, globala medietäckningen och kan därför ge dig svaret på, om du når din målgrupp vid rätt tidpunkt globalt. Med Nielsens marketing cloud (DMP) följer och utvärderar du dina aktiviteter i realtid och justerer din medieinvestering för att uppnå optimal effekt.
Läs mer om Nielsen marketing cloud här