Sự Kiện

Upcoming Webinars and Events

Check back for new webinars and events.

Past Webinars and Events

Việt Nam trong giai đoạn Phục hồi: Đừng rời mắt khỏi cơ hội phía trước

Presenter:Bà Lê Minh Trang - Quản lý cấp cao, bộ phận Thấu hiểu Hành vi Người tiêu dùng, Nielsen Việt Nam; Ông Nguyễn Tiến Quang - Quản lý cấp cao, bộ phận Bán hàng Hiệu quả, Nielsen Việt Nam; Ông Lê Hoàng Long, Quản lý bộ phận Tư Vấn Chuỗi Bán Lẻ, Nielsen Việt Nam.
Tham gia webinar để lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia của Nielsen Việt Nam về các chiến lược gì giúp nhà sản xuất phản ứng nhanh và giành chiến thắng trên thị trường!