Sự Kiện

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: CƠ HỘI TƯƠNG LAI CHO NGÀNH FMCG Ở KÊNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Presenter:Kieran Duke - Data Science Client Lead Nielsen Global Markets & Charmi Agrawal - Data Scientist Lead Nielsen Global Markets
Location:

Hội Thảo Trực Tuyến

{“order”:0,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/events”,”title”:”Su1ef0 KIu1ec6N”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:2,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Please click here to view English*

Những cơ hội cho thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đã là một chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong những năm nay gần đây. Nhưng thực tế cho thấy kênh TMĐT đã và đang phát triển chậm hơn so với mong đợi ở một số thị trường, trong khi đó, kênh thương mại này lại tăng trưởng mạnh mẽ tại một số thị trường khác. Do đó, hiểu được cốt lõi của sự phát triển cũng như những rào cản khiến cho kênh thương mại này chững lại sẽ giúp các doanh nghiệp chọn đúng thời điểm để đầu tư cho kênh thương mại này cũng như tính toán đầu tư cho các thị trường nào phù hợp.

Nielsen đã thực hiện những phân tích những yếu tố cốt lõi này trại 34 thị trường với mô hình được toàn diện hóa, tính toán trên quy mô thị trường cũng như tốc độ tăng trưởng của kênh thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh đến năm 2022. Nghiên cứu cũng sử dụng các dẫn chứng từ các thị trường mà ở đó kênh TMĐT phát triển để minh họa cho những thay đổi trong hành vi mua sắm và tiếp cận của người tiêu dùng. Những phân tích này cũng cung cấp những thông tin để xác định đâu là thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng FMCG cần nắm bắt để phát triển sản phẩm của họ tại kênh thương mại điện tử.

Hãy cùng tham gia với Kieran Duke và Charmi Agrawal – những chuyên gia trong lĩnh vực Data Science của Nielsen để nghe họ chia sẻ về: 

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh theo từng khu vực
  • Sự phát triển của thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại các thị trường phát triển hàng đầu
  • Dẫn chứng từ các quốc gia dựa trên quy mô kênh TMĐT cũng như tốc độ tăng trưởng của kênh này đến năm 2022
  • Những cách tiếp cận có khả năng áp dụng cao và chúng ta có thể làm gì để giành thị trường trong thời buổi hiện nay
Ngày: Thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Thời gian: 1.00 pm – 2:00 pm (Giờ Hà Nội)
Diễn giả:


Kieran Duke – Data Science Client Lead  Charmi Agrawal – Lead Data Scientist

Nhóm Các Thị Trường Toàn Cầu (Global Markets Group), Nielsen