Việt Nam trong giai đoạn Phục hồi: Đừng rời mắt khỏi cơ hội phía trước

Presenter:Bà Lê Minh Trang - Quản lý cấp cao, bộ phận Thấu hiểu Hành vi Người tiêu dùng, Nielsen Việt Nam; Ông Nguyễn Tiến Quang - Quản lý cấp cao, bộ phận Bán hàng Hiệu quả, Nielsen Việt Nam; Ông Lê Hoàng Long, Quản lý bộ phận Tư Vấn Chuỗi Bán Lẻ, Nielsen Việt Nam.

Theo nghiên cứu mới nhất từ Nielsen về 3 Viễn cảnh cuộc sống hậu Covid-19, Việt Nam nằm trong mô hình các quốc gia “Phục Hồi”. Theo đó, chúng ta đã chứng kiến những chuyển biến đáng kể trong giỏ hàng và cách thức mua sắm của người tiêu dùng Việt. 

Dựa trên thực tế này, để xây dựng lại hoạt động kinh doanh và thương hiệu trong tương lai, các nhà sản xuất FMCG cần xem xét, áp dụng những chiến lược kết nối với những gì người tiêu dùng đã trải qua và nắm bắt những hành vi mới của người tiêu dùng trong thời gian sắp tới.

Tham gia webinar để lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia của Nielsen Việt Nam về:

  • Nền kinh tế, lối sống của người tiêu dùng và động lực tiêu thụ có những thay đổi gì? Những điều gì chúng ta có thể mong đợi trong tương lai gần? 
  • Những bài học kinh nghiệm gì từ Nielsen trong việc phân phối, định giá, khuyến mãi và sắp xếp quầy kệ?
  • Các chiến lược gì giúp nhà sản xuất phản ứng nhanh và giành chiến thắng trên thị trường? 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi phí: Được tài trợ bởi Nielsen Vietnam