Řešení

Marketing Mix Modeling

VLOŽTE SVOU INVESTICI DO MARKETINGU TAM, KDE SE NEJVÍCE VYPLATÍ

Z historie se můžeme mnohé naučit. Když se rozhodujeme o tom, kde vynaložíme své finanční prostředky, je někdy dobré se ohlédnout zpátky, než se pustíme dále.

CO MĚŘÍME

Modelování marketingového mixu se dívá do historie na vztahy mezi marketingovými náklady a výsledky Vašeho businessu.  Pomáhá Vám stanovit klíčové faktory, které je ovlivňují a částku, kterou byste měli utratit. Součástí modelování je i optimální alokace této částky na jednotlivé produkty, trhy a marketingové programy.

Naše řešení pro modelování marketingového mixu měří efektivitu a návratnost vynaložených investic pro všechny typy Vašich marketingových výdajů. Neexistují dva naprosto stejné trhy a náš globální pohled na jejich odlišnosti Vám pomůže optimalizovat náklady v každém koutě světa.

JAK TO DĚLÁME

Když se podíváme na Vaše výdaje a výkon Vašeho businessu v minulosti, můžeme Vám ukázat, co dobře fungovalo a co ne. Následně Vám ukážeme jak změnit rozložení a určení Vašeho marketingového rozpočtu tak, abyste dosáhli maximální návratnosti investic.

Začínáme sběrem a kombinováním dat o marketingových výdajích a o prodejích. Tato data pocházejí z měření společnosti Nielsen, z reklamních a promo agentur. Následně vytváříme pokročilé statistické modely, které propojují Vaší marketingovou činnost s Vašimi výsledky. Konzultanti společnosti Nielsen mají hlubokou expertízu, díky které pro Vás připraví analýzy těchto modelů a doporučení pro Váš business. Zároveň poskytujeme uživatelsky příjemný software, který Vám umožní vytvářet různé scénáře pro budoucí optimální nastavení Vašich marketingových rozpočtů.

Ať už máte v plánu optimalizovat Vaše marketingové výdaje na jednom nebo na více trzích, můžeme Vám nabídnout svou zkušenost napříč evropským regionem.