02_Elements/Icons/ArrowLeft Back to Insight
Insights > Digital & technology

Case Study: Optymalna częstotliwość kampanii digital z wykorzystaniem digital brand effect

1 minute read | April 2020

Rynek internetowy w Polsce rośnie dynamicznie rok do roku, wydatki reklamowe w 2019 w 36% przeznaczone były na reklamę online. Z danych prezentowanych w Nielsen Annual Marketing Report 2019 “The age of dissonance”, wiemy, że o ile w mediach o dłuższej historii, jak telewizja, marketerzy każdą złotówkę rozliczają w oparciu o dane, tak w digitalu decyzje marketingowe często zapadają w oparciu o przekonania, a zwrot z tych inwestycji nie jest weryfikowany. Przy rosnących udziałach digitalu w budżetach reklamowych, niezwykle istotne jest jednak monitorowanie i optymalizacja tych kampanii, by były one jak najefektywniejsze.

Wie o tym Brainly – wydawca platformy internetowej społeczności edukacyjnej, zrzeszającej ponad 150 milionów uczniów, rodziców i nauczycieli każdego miesiąca, w celu wymiany wiedzy i rozwiązywania problemów edukacyjnych. By wspierać swoich klientów nie tylko kreatywnymi rozwiązaniami, Brainly zainteresowało się zdobyciem wiedzy o tym, jak najlepiej maksymalizować i uzasadnić inwestycje reklamowe marki na ich platformie.

Brainly wybrało narzędzie Nielsen Digital Brand Effect, by zmierzyć efekt wpływu kampanii na cel kampanii klienta – zwiększenie świadomości opakowań promocyjnych przekąsek. Narzędzie to pozwoliło monitorować wpływ reklamy wideo na wzrost świadomości respondentów, a także zapewnić kluczowe informacje na temat optymalnych poziomów ekspozycji.

Continue browsing similar insights

Our products can help you and your business

  • Consumer & Media View

    Access syndicated and custom consumer research that will help you shape successful brand, advertising and marketing…

  • NCSolutions

    Maximize CPG advertising effectiveness with data to better segment, optimize and enable sales-based outcomes.