Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Rynki i finanse

Szwajcarzy prowadzą w szybkości porównywania globalnych połączeń internetowych

2 minuty czytania | kwiecień 2011

Dni dostępu do Internetu przez dial-up (prędkość do 128Kb) są policzone, ponieważ konsumenci na całym świecie wybierają szybkie, a nawet superszybkie połączenia internetowe, które są obecnie dostępne. Firma Nielsen zmierzyła i porównała prędkości połączeń na komputerach domowych w lutym 2011 roku w dziewięciu krajach i przeanalizowała, czy prędkość wpływa na ilość czasu spędzanego przez konsumentów w sieci. Szybkości połączeń podzielono na cztery grupy: "wolne" (do 512Kb), "średnie" (512Kb - 2Mb), "szybkie" (2Mb - 8Mb) i "superszybkie" (8Mb+).

We wszystkich, z wyjątkiem jednego, dziewięciu badanych krajów, "szybkie" jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną prędkością połączenia, a tylko niewielki odsetek osób korzysta z "wolnych" prędkości. Średnio w dziewięciu krajach 19 proc. użytkowników łączy się z "superszybkimi" prędkościami, 47 proc. z "szybkimi", 26 proc. z "średnimi", a 8 proc. z "wolnymi". Jedynie Brazylia zaprzecza temu trendowi - prawie połowa (48 proc.) domowych użytkowników internetu korzysta ze "średniej" prędkości połączenia, a prawie jedna trzecia (31 proc.) z prędkości "wolnej".

Szwajcaria ma zdecydowanie najszybciej podłączoną populację - 88 procent konsumentów korzystających z internetu w domu łączy się z prędkością większą niż 2Mb, a 38 procent posiada "superszybkie" połączenie 8Mb+. Po Szwajcarii, Stany Zjednoczone (29%) i Niemcy (27%) mają największą koncentrację osób korzystających z "superszybkich" połączeń. W rzeczywistości we wszystkich trzech krajach więcej osób korzysta z superszybkich łączy niż ze średnich (512 kb-2 kb). W Brazylii, w porównaniu z drugim końcem spektrum, 8 razy więcej internautów korzysta ze "średnich" prędkości (48%) niż z "superszybkich" (6%).

Aktywna publiczność internetowa według szybkości połączenia

W jaki sposób prędkość połączenia wpływa na ilość czasu spędzanego w sieci - czy większa prędkość oznacza większą wydajność, a zatem mniej czasu spędzanego w sieci, czy też wyższa jakość połączenia zachęca do większej aktywności? Odpowiedź - nie ma jednego wzorca we wszystkich krajach objętych badaniem; jednak osoby korzystające z najwolniejszych łączy mają tendencję do spędzania najmniej czasu online w domu. Jedynie Francja i Niemcy zaprzeczają tej tendencji, a w sześciu z dziewięciu krajów konsumenci korzystający z "szybkich" (2Mb-8Mb) łączy spędzają najwięcej czasu w sieci.

Szwajcaria wykazuje najbardziej liniowy wzór - im większa prędkość, tym więcej czasu spędzonego w sieci - ponieważ osoby korzystające z "superszybkiego" połączenia (21 godzin, 20 minut) spędzają w sieci dwa razy więcej czasu niż osoby korzystające z "wolnego" połączenia (10 godzin, 1 minuta). Włochy są jedynym innym krajem, w którym występuje ten liniowy wzór, ale różnice w czasie są znacznie mniej zauważalne.

W rzeczywistości we wszystkich krajach z wyjątkiem Szwajcarii bezwzględne różnice w czasie korzystania z różnych prędkości nie są na ogół tak duże. Jedynie w Australii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii obserwujemy zauważalne różnice między osobami spędzającymi najmniej czasu w sieci z komputerów domowych (osoby korzystające z "wolnych" łączy) a osobami spędzającymi najwięcej czasu (osoby korzystające z "szybkich" łączy).

Czas połączenia z Internetem według prędkości połączenia

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń