Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Nielsen szacuje 120,6 mln domów telewizyjnych w USA w sezonie telewizyjnym 2019-2020

2 minute read | sierpień 2019

Według Nielsen's National Television Household Universe Estimates, w USA jest 120,6 mln domów telewizyjnych w sezonie 2019-20 sezon telewizyjny.

Liczbę osób w wieku 2 lat i starszych w amerykańskich. Szacuje się, że liczba telewizyjnych gospodarstw domowych wynosi 307,3 mln, co stanowi wzrost o 0,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrosty w amerykańskich Latynosach, Czarnych i Azjatów, co wynika z szacowanego wzrostu wzrost liczby ludności.

Nielsen używa U.S. Census Bureau, w połączeniu z informacje z krajowego panelu telewizyjnego, aby uzyskać Advance TV Universe Estimates na początku maja. Następnie, przed rozpoczęciem każdego sezonu telewizyjnego, Nielsen rozpowszechnia ostateczne rozpoczęciem każdego sezonu telewizyjnego.

Narodowe Szacunki Ludności 2020 odzwierciedlają rzeczywiste zmiany w populacji od ostatniego roku oraz zaktualizowane poziomy penetracji telewizyjnej, obliczone w różny sposób dla poszczególnych rynków oraz kategorii demograficznych wiek/ płeć kategorie.

Dodatkowo, odsetek wszystkich amerykańskich domów z telewizorami odbierającymi tradycyjny sygnał telewizyjny za pośrednictwem telewizji naziemnej, kablowej, DBS lub Telco, lub za pośrednictwem szerokopasmowego połączenia internetowego podłączonego do odbiornika telewizyjnego, wynosi obecnie 96,1%. To wzrost o 0,2 punktu procentowego w stosunku do 95,9% szacowanych w zeszłym roku na rok 2019.

Nielsen stosuje penetracje telewizyjne, aby przeliczyć szacunki dotyczące całkowitej liczby gospodarstw domowych i populacji na gospodarstwa domowe z telewizją i osoby w nich mieszkające. Penetracja telewizyjna gospodarstw domowych w USA w 2020 r. została oszacowana na podstawie danych zebranych podczas rekrutacji domów do panelu People Meter firmy Nielsen. Krajowa definicja telewizyjnego gospodarstwa domowego stosowana przez Nielsena mówi, że domy muszą posiadać co najmniej jeden sprawny telewizor/monitor z możliwością dostarczania wideo za pomocą tradycyjnych środków antenowych, dekodera kablowego lub odbiornika satelitarnego i/lub z połączeniem szerokopasmowym.

Dowiedz się więcej o Nielsen TV Ratings.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń