Seria 2024 Diverse Intelligence

Docieranie do azjatyckich
Amerykańscy odbiorcy

Zrozumienie wpływów azjatyckich
i konsumpcja mediów

Azjatyccy Amerykanie, rdzenni Hawajczycy i mieszkańcy wysp Pacyfiku (AANHPI) są cenną grupą, którą marketerzy mogą zaangażować. Zrozumienie ich preferencji medialnych ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego rezonowania z tą zróżnicowaną społecznością.

Rosnące wpływy i władza

Społeczność AANHPI składa się z około 22 milionów ludzi mających korzenie w ponad 20 krajach, z których każdy ma unikalną kulturę, język i doświadczenia. Marki, platformy medialne i organizacje społeczne, które chcą dotrzeć do tej zróżnicowanej i rosnącej populacji, muszą lepiej zrozumieć, kim są, na czym im zależy i jak wydają pieniądze.

Liczba amerykańskich AANHPI w 2060 r. będzie ponad trzykrotnie większa niż populacja z 2000 r.

Amerykanie pochodzenia azjatyckiego mają ogromną siłę nabywczą: 1,3 biliona dolarów i wciąż rośnie.

Prawie dwie trzecie osób z AANHPI przestanie kupować od marek, które dewaluują ich społeczność.

Spotkania z konsumentami AANHPI tam, gdzie oglądają i wydają pieniądze

Ten raport analizuje wydatki i nawyki medialne azjatycko-amerykańskich odbiorców, aby pomóc marketerom angażować się w sposób, który będzie rezonował.

Potężna grupa konsumentów

Amerykanie pochodzenia azjatyckiego mają ogromne możliwości wydawania pieniędzy, z medianą dochodu gospodarstwa domowego wynoszącą 104 646 USD, znacznie powyżej średniego dochodu w USA.

Widzowie AANHPI są super streamerami

W porównaniu do ogółu populacji, Amerykanie azjatyckiego pochodzenia spędzają mniej czasu z tradycyjnymi kanałami medialnymi. Streaming wyróżnia się jednak jako obszar możliwości. Azjatyccy Amerykanie są żarłocznymi konsumentami streamingu, z 45,4% całkowitego czasu telewizyjnego spędzonego w usługach streamingowych.

Reprezentacja zapewnia długoterminowy zwrot z inwestycji

Reprezentacja w znacznym stopniu przyczynia się do budowania zaufania wśród odbiorców AANHPI, ostatecznie budując przywiązanie do marki i zapewniając długoterminowy zwrot z inwestycji (ROI) w tę społeczność.

Niezbędne informacje o azjatycko-amerykańskich odbiorcach

Azjatyckich odbiorców nie można pozyskać za pomocą podejścia "ogólnorynkowego" - istnieją odrębne wzorce zaangażowania, zaufania i sympatii. Pobierz raport Dotarcie do odbiorców azjatycko-amerykańskich: Zrozumienie wpływów azjatyckich i konsumpcji mediów, aby lepiej zrozumieć tę grupę odbiorców i zdobyć długoterminowe zaufanie do marki.