Centrum wiadomości >

TELEWIZJA JEST PREFEROWANYM ŹRÓDŁEM POZYSKIWANIA AKTUALNYCH WIADOMOŚCI DLA HINDUSÓW, A NASTĘPNIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I STRONY INFORMACYJNE W WYSZUKIWARKACH

4 minuty czytania | grudzień 2015 r.

Fitness, spędzanie czasu z rodziną i zarabianie pieniędzy to jedne z głównych aspiracji Hindusów
Oglądanie telewizji i słuchanie muzyki to najważniejsze zajęcia w wolnym czasie 

Mumbai - 8 grudnia 2015 - Nowe globalne badanie Nielsena odkryło, że dla ponad połowy indyjskich respondentów telewizja jest preferowanym źródłem pozyskiwania aktualnych wiadomości (56%), a następnie portale społecznościowe (43%), strony informacyjne w wyszukiwarkach (42%), gazety drukowane (39%) oraz przyjaciele/rodzina (28%).

Nielsen Global Generational Lifestyles Survey przepytał 30 000 respondentów online w 60 krajach, aby lepiej zrozumieć nastroje konsumentów dotyczące stylu życia i aspiracji. W badaniu sprawdzono, w jaki sposób konsumenci na całym świecie myślą, gdzie i co jedzą, jak oszczędzają i wydają oraz jak przyjmują świat napędzany przez technologię.

WYBÓR STYLU ŻYCIA PRZEZ INDIAN

Jeśli chodzi o aspiracje, prawie czterech na dziesięciu respondentów dąży do tego, aby w przyszłości zachować dobrą kondycję i zdrowie (38%), ponad trzech na dziesięciu Hindusów pragnie spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi oraz zarabiać dużo pieniędzy (w obu przypadkach 33%), 26% pragnie podróżować po kraju/świecie, a 24% dąży do tego, aby pracować w satysfakcjonującym zawodzie. Zaskakująco niektóre z tradycyjnych aspiracji pojawiają się na dalszych miejscach listy, jak na przykład zawarcie związku małżeńskiego i zdobycie wykształcenia lub nauczenie się czegoś nowego (11%), posiadanie dzieci (8%), przejście na emeryturę w młodym wieku (7%).

Oglądanie telewizji jest najważniejszym zajęciem w czasie wolnym Hindusów - oddaje się mu czterech na dziesięciu respondentów (39%). Słuchanie muzyki (27%), spędzanie czasu/łączenie się z rodziną/przyjacielem (23%), czytanie i zakupy online (oba 21%) oraz ćwiczenia i podróże (oba 16%) to inne preferowane przez Hindusów zajęcia w wolnym czasie.

Czas posiłków to czas rodzinny i pozbawiony technologii. Pomimo natrętnej natury technologii, ponad siedmiu na dziesięciu respondentów przyznaje, że ich czas posiłków jest wolny od technologii (71%). Hindusi preferują również spożywanie posiłków w domu - ponad 6 na 10 respondentów zgadza się na spożywanie posiłków w domu z rodziną (63%). Kiedy Hindusi jedzą na mieście, preferowane są restauracje stacjonarne (64%), restauracje szybkiej obsługi (47%) oraz uliczne punkty gastronomiczne (33%).

Zadowolone grono na froncie zawodowym! Ponad połowa respondentów jest zadowolona ze swojego zawodu, środowiska pracy, współpracowników, równowagi między pracą a życiem prywatnym, dochodów, szefa, działań CSR pracodawcy, planu oszczędnościowego, opieki zdrowotnej i świadczeń emerytalnych.

Lojalność zawodowa ulega przesunięciu, ale nie jest zachwiana. Prawie trzech na dziesięciu respondentów zamierza pozostać w obecnej pracy przez 3-5 lat (29%), zaraz za nimi plasują się ci, którzy zamierzają pozostać w obecnej pracy przez 1-2 lata (28%), 17% planuje kontynuować obecną pracę przez 6-10 lat, a 16% zmieniłoby pracę w czasie krótszym niż rok. W pierwszej piątce wymarzonych zawodów znalazły się: informatyka (22%), nauka, technologia, inżynieria i matematyka (12%), edukacja i szkolenia (8%), zarządzanie i administracja w biznesie oraz administracja rządowa i publiczna (obie 7%), a także finanse i produkcja (obie 6%).

Hindusi mają mieszane uczucia co do swojej przyszłości finansowej. Równa liczba respondentów (46%) oszczędza co miesiąc pieniądze, jednak część z nich jest pewna swojej przyszłości finansowej i taka sama liczba nie jest pewna swojej przyszłości finansowej pomimo comiesięcznych oszczędności.

Dług sprawia, że ludzie są ostrożni - Prawie połowa respondentów jest obecnie zadłużona (45%). Z tego 29% martwi się o jego spłatę. Dług sprawia, że ponad połowa respondentów jest ostrożna w wydatkach (53%), a prawie 5 na 10 badanych aktywnie poszukuje sposobów na zmniejszenie swojego zadłużenia poprzez takie opcje jak refinansowanie.

O BADANIU NIELSEN GLOBAL SURVEY

Badanie Nielsen Global Survey of Generational Attitudes zostało przeprowadzone w dniach 23 lutego - 13 marca 2015 r. i przepytano w nim ponad 30 000 konsumentów online w 60 krajach Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu/Afryki i Ameryki Północnej. Próba obejmuje użytkowników Internetu, którzy zgodzili się na udział w tym badaniu i ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju. Próba jest ważona w taki sposób, aby była reprezentatywna dla konsumentów internetowych w poszczególnych krajach. Ponieważ próba opiera się na osobach, które zgodziły się na udział w badaniu, nie można oszacować teoretycznego błędu próby. Jednak próba probabilistyczna o podobnej wielkości miałaby margines błędu ±0,6% na poziomie globalnym. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania.

O NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zarządzającą wydajnością, która zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. Segment Watch firmy Nielsen zapewnia klientom z branży medialnej i reklamowej usługi w zakresie pomiaru całkowitej widowni na wszystkich urządzeniach, na których konsumowane są treści wideo, audio i tekst. Segment Buy oferuje producentom i detalistom pakowanych dóbr konsumpcyjnych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar efektywności sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych, Nielsen zapewnia swoim klientom zarówno światowej klasy pomiary, jak i analizy, które pomagają poprawić wyniki. Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, które obejmują ponad 90 procent ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.