Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen tworzy wartość poprzez zaufanie i przejrzystość

4 minuty czytania | maj 2020

Dziś uruchomiliśmy nasz trzeci Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena. Raport ten służy jako kompleksowe centrum informacji o naszych wynikach i postępach w realizacji naszych długoterminowych, skoncentrowanych na ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) inicjatywach, które zapewniają stałą wartość dla naszej firmy i interesariuszy.

Pomimo niepewności, jaką wywołała globalna pandemia COVID-19, Nielsen nadal podwaja swoje zaangażowanie w odpowiedzialność korporacyjną i zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach swojej globalnej działalności i operacji. Wspieranie naszych pracowników, klientów i społeczności jest teraz jeszcze bardziej istotne niż kiedykolwiek. W niniejszym raporcie przedstawiamy, w jaki sposób kwestie ESG łączą się z naszymi najważniejszymi kwestiami biznesowymi, takimi jak wykorzystanie mocy naszych danych do wywierania pozytywnego wpływu, zapewnienie różnorodności wśród naszych pracowników i produktów oraz ochrona prywatności danych naszych klientów i współpracowników. 

Jesteśmy dumni z tego, że działamy na rynku od prawie 100 lat, wytrwale przechodząc przez Wielki Kryzys, II wojnę światową, liczne recesje i niezliczone zakłócenia. Przez cały ten czas - i w tych trudnych czasach - nasi ludzie i wartości są podstawą, dzięki której tworzymy nowy wzrost i możliwości dla wszystkich naszych interesariuszy.

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób nasza strategia ESG jest zakorzeniona w naszych podstawowych wartościach, jakimi są uczciwość i przejrzystość, w wiadomościach od Davida Kenny'ego, dyrektora generalnego i dyrektora ds. różnorodności w firmie Nielsen, oraz Davida Rawlinsona, dyrektora generalnego w firmie Nielsen Global Connect:

Prawda ma znaczenie.

Od prawie stu lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na naukowym rygorze i najnowocześniejszych innowacjach, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi stoją media, reklama, handel detaliczny i branża dóbr szybko zbywalnych. Ponieważ dane zasilają działalność firmy Nielsen, muszą być najwyższej jakości: spójne, wiarygodne i reprezentatywne dla wszystkich konsumentów i kanałów. Biznes związany z danymi wiąże się z odpowiedzialnością - ochroną konsumenta, ochroną ekosystemu marketingowego oraz zarządzaniem tym wszystkim w sposób uczciwy i przejrzysty.

Kwestie związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG) omówione w niniejszym Raporcie o Globalnej Odpowiedzialności opierają się na naszym fundamencie uczciwości i przejrzystości. Niezależnie od tego, czy chodzi o nasze zaangażowanie w angażowanie i rozwój pracowników, przewodzenie w zakresie różnorodności i integracji wśród naszych pracowników oraz podejście do pomiarów, czy też wykorzystanie naszych danych i ludzi w celu wywarcia pozytywnego wpływu - jako firma jesteśmy zaangażowani w dostarczanie większej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy. Odpowiedzialność tę ponosi każdy członek zespołu Nielsena na całym świecie.

Prawda ma największe znaczenie w czasach zmian. Poruszając się po zmianach, które zachodzą każdego dnia w naszych społecznościach i branżach, jesteśmy zaszczyceni zaufaniem, jakim obdarzają nas nasi pracownicy, społeczności, klienci, inwestorzy i dostawcy. To zaufanie jest podstawą wszystkiego, co robimy w Nielsen i ostatecznie pozwala nam służyć jako poruszający się po rynku dostawca prawdy w branżach, które z dumą wspieramy.

Energię daje mi praca, którą nasi pracownicy wykonują każdego dnia w poszukiwaniu prawdy. I jestem podekscytowany otwartym horyzontem możliwości, ewolucji i innowacji dla Nielsena oraz wszystkim, co będziemy budować i tworzyć - razem.

-David Kenny, dyrektor generalny i dyrektor ds. różnorodności, Nielsen

"Jestem dumny z dziedzictwa Nielsena, jakim jest wykorzystanie mocy naszych danych i spostrzeżeń do wywierania pozytywnego wpływu na nasz świat. Praca, którą wykonujemy, znajduje oddźwięk wśród naszych klientów, konsumentów, a co najważniejsze - naszych pracowników - serca i duszy Nielsena. Nie ma na świecie drugiej takiej organizacji, która robiłaby to, co my przy naszej skali. Nie mogę się doczekać, aby kontynuować budowanie na tym niesamowitym dziedzictwie i jestem dumny z prowadzenia Nielsen Global Connect w nowym, ekscytującym rozdziale wzrostu i innowacji."

-David Rawlinson, dyrektor generalny, Nielsen Global Connect