Centrum wiadomości >

Roku i Nielsen ogłaszają strategiczny sojusz

8 minut czytania | Marzec 2021

Roku przejmie Advanced Video Advertising Business firmy Nielsen, co przyspieszy wprowadzenie przez Roku dynamicznej reklamy dla programistów telewizyjnych i marketerów Nielsen i Roku rozszerzą zasięg tradycyjnej telewizji i transmisji telewizyjnej na platformie Roku, aby pomóc w standaryzacji pomiarów między mediami

San Jose, Kalifornia i Nowy Jork, Nowy Jork - 1 marca 2021 r. - Roku, Inc (NASDAQ: ROKU) i Nielsen (NYSE: NLSN) ogłosiły dziś strategiczny sojusz pomiędzy obiema firmami, który pomoże ukształtować przyszłość pomiaru mediów i reklamy telewizyjnej na rynku streaming-first. Firma Roku zawarła umowę o przejęciu działu Advanced Video Advertising (AVA) firmy Nielsen, który obejmuje technologie automatycznego rozpoznawania treści wideo (ACR) i dynamicznego wstawiania reklam (DAI). Przejęcie przyspieszy wprowadzenie przez firmę Roku kompleksowego rozwiązania DAI dla programistów telewizyjnych. Ponadto Nielsen i Roku zawrą strategiczne partnerstwo w celu zintegrowania komplementarnych produktów Nielsen do pomiaru reklam i treści na platformie Roku i dalszego rozwoju Nielsen ONE, rozwiązania firmy do pomiaru cross-media.  

"Dziesiątki miliardów dolarów nadal są wydawane rocznie na tradycyjne reklamy telewizyjne" - powiedział Louqman Parampath, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Roku. "Połączenie technologii AVA firmy Nielsen z innowacyjną technologią reklamową i skalą firmy Roku pozwoli nam dostarczyć korzyści z reklamy strumieniowej do tradycyjnej telewizji. Roku wprowadzi na rynek obietnicę DAI po raz pierwszy w historii na skalę - zapewniając lepsze targetowanie i pomiar dla reklamodawców, tworząc łatwą integrację i dodatkowe możliwości przychodów dla zespołów sprzedaży reklam programistów, a także poprawiając doświadczenia telewizyjne dla widzów. Jesteśmy również podekscytowani faktem, że staniemy się kluczowym partnerem strategicznym firmy Nielsen w jej nowych produktach do pomiaru cross-mediów i wspólnie będziemy dążyć do większej przejrzystości i dokładności w pomiarach strumieni telewizyjnych." 

Ogłoszenie to opiera się na latach bliskiej współpracy pomiędzy Roku i Nielsen. Obie firmy zawrą długoterminową umowę handlową w celu wykorzystania Total Ad Ratings (TAR) na platformie Roku. W szczególności, platforma sprzedaży mediów i zakupu reklam firmy Roku, OneView, będzie natywnie integrować Nielsen "zawsze na" Digital Ad Rat ings (DAR) dla reklamodawców. Roku umożliwi również wydawcom wdrożenie Nielsen Digital Content Ratings (DCR). 

"Pomiar reklam i treści na urządzeniach Roku przyspieszy drogę do jednej, pozbawionej duplikatów waluty cross-medialnej" - Scott N. Brown, GM, Audience Measurement, Nielsen. "Ponieważ Roku wprowadza moc dynamicznego wstawiania reklam do wszystkich form telewizji, jesteśmy podekscytowani możliwością pomocy w monetyzacji rynku adresowalnego poprzez pomiar smart TV jako waluty, co Nielsen może zrobić w skali".

Współpraca z Roku znacznie rozszerzy zakres inteligentnych telewizorów i innych urządzeń, których liczba zbliża się do 100 milionów, w których Nielsen może umożliwić sprzedawcom i nabywcom mediów pomiar i lepszą monetyzację reklamy adresowalnej. 

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2021 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Po zamknięciu, Roku oczekuje na powitanie pracowników Nielsen AVA i przejęcie własności rozległego portfela fundamentalnych patentów ACR i DAI. Modele Roku TV, które w 2020 roku będą najlepiej sprzedającym się systemem operacyjnym TV w Stanach Zjednoczonych, już dziś zawierają ACR i oczekuje się, że wkrótce będą zawierać DAI. Ponadto firma Roku spodziewa się z czasem rozszerzyć DAI na innych producentów telewizorów.

Oświadczenie Nielsena dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z klauzulą "bezpiecznej przystani" zawartą w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, odnoszące się do przewidywanego terminu zamknięcia transakcji, jak również te, które mogą być określone przez słowa takie jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobne wyrażenia. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko, że transakcja może nie zostać sfinalizowana w odpowiednim czasie lub w ogóle, a także inne szczególne czynniki ryzyka, które są przedstawione w naszych plikach i materiałach informacyjnych, które można znaleźć na stronie http://www.nielsen.com/investors, takich jak nasze raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i zaufany obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które tworzą wspólne zrozumienie branży wymagane do funkcjonowania rynków. NielsenIQ (dawniej znany jako Nielsen Global Connect) dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, możliwe do wykorzystania informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać się. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej działać na podstawie tej wiedzy.

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w prawie 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O firmie Roku, Inc. Firma Roku była pionierem w dziedzinie transmisji strumieniowej do telewizora. Łączymy użytkowników z treściami strumieniowymi, które kochają, umożliwiamy wydawcom treści budowanie i zarabianie na dużych grupach odbiorców oraz zapewniamy reklamodawcom wyjątkowe możliwości angażowania konsumentów. Odtwarzacze strumieniowe Roku i urządzenia audio związane z telewizją są dostępne w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach poprzez bezpośrednią sprzedaż detaliczną i umowy licencyjne z operatorami usług. Modele Roku TV™ są dostępne w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach poprzez umowy licencyjne z markami telewizyjnymi. Siedziba firmy Roku znajduje się w San Jose, Kalifornia. U.S.A. Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są oparte na naszych przekonaniach i założeniach oraz na informacjach dostępnych dla nas w dniu publikacji niniejszej informacji prasowej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą wiązać się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia będą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia te obejmują m.in. korzyści wynikające z planowanego przejęcia działalności AVA firmy Nielsen przez firmę Roku, przewidywany termin zamknięcia przejęcia, korzyści i cechy przyszłych produktów lub usług oferowanych w wyniku przejęcia, wejście w strategiczne partnerstwo między firmami Roku i Nielsen, korzyści wynikające ze strategicznego partnerstwa między firmami Roku i Nielsen, w tym oferowanie TAR, DAR i DCR na platformie firmy Roku oraz rozszerzenie DAI na innych producentów OEM TV. Czynniki, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych zawartych w jakimkolwiek oświadczeniu dotyczącym przyszłości, obejmują: ryzyko, że transakcja może nie zostać sfinalizowana w terminie lub w ogóle; ryzyko, że strony nie zawrą partnerstwa strategicznego; zdolność do realizacji przewidywanych korzyści z proponowanego przejęcia i proponowanego partnerstwa strategicznego, w tym możliwość, że oczekiwane korzyści z proponowanego przejęcia lub proponowanego partnerstwa strategicznego nie zostaną zrealizowane; wpływ przejęcia na działalność AVA; naszą zdolność do zatrzymania kluczowych pracowników AVA; naszą skuteczność w integracji działalności AVA z naszą działalnością; skuteczność partnerstwa strategicznego między firmami Roku i Nielsen; naszą zdolność do realizacji naszych szerszych celów strategicznych i operacyjnych; wpływ ogłoszenia o przejęciu i partnerstwie strategicznym na działalność firm Roku i Nielsen; oraz skutki wszelkich sporów sądowych lub innych postępowań, których jesteśmy lub możemy stać się stroną. Dalsze informacje na temat tych i innych czynników ryzyka i niepewności są zawarte w raportach firmy Roku, Inc. składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w naszym formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz w naszych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q. Kopie raportów składanych do SEC są zamieszczane na stronie internetowej firmy Roku i są dostępne w firmie Roku bez opłat. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, nie przyjmujemy obowiązku publicznego aktualizowania tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani aktualizacji przyczyn, dla których rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, nawet jeśli w przyszłości pojawią się nowe informacje. Roku i logo Roku są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Roku TV jest znakiem towarowym firmy Roku, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy handlowe, znaki towarowe i znaki usługowe innych firm pojawiające się w niniejszej informacji prasowej są własnością ich właścicieli.

Kontakt

Roku

Dla mediów: Kim Sampson 

ksampson@roku.com

Roku

Dla relacji inwestorskich: Konrad Grodd 

cgrodd@roku.com

Nielsen

Dla mediów: Sunok Pak

sunok.pak@nielsen.com

Nielsen

Dla mediów: Gorki De Los Santos

gorki.delossantos@nielsen.com

Nielsen

Dla relacji inwestorskich: Amy Glynn

amy.glynn@nielsen.com