Centrum wiadomości >

Nielsen uzyskuje zgodę regulatora na przejęcie Arbitrona

5 minut czytania | Wrzesień 2013

NOWY JORK - 20 września 2013 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co konsumenci oglądają i kupują, ogłosił dzisiaj, że osiągnął porozumienie z Federalną Komisją Handlu (FTC) w celu uzyskania zgody na proponowane przejęcie firmy Arbitron (NYSE: ARB), które obecnie, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, ma nastąpić 30 września 2013 r. FTC wydała decyzję i zarządzenie z dnia 20 września 2013 r., które zawiera porozumienie.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 17 grudnia 2012 r. Nielsen zawarł umowę nabycia wszystkich akcji zwykłych Arbitronu za 48 dolarów za akcję, czyli za łączną kwotę 1,3 mld dolarów, sfinansowaną z gotówki i niewielkiego finansowania dłużnego. Dodanie Arbitronu do Nielsena umożliwi szerszy pomiar tego, co konsumenci oglądają i słuchają na całym świecie oraz głębszy pomiar wielokulturowej publiczności w USA. Połączona firma zwiększy efektywność reklamową dla klientów radiowych i będzie w stanie lepiej rozwiązywać problemy związane z niemierzonymi obszarami konsumpcji mediów, takimi jak streaming audio i out-of-home. Nielsen oczekuje 0,26 USD wzrostu skorygowanego zysku netto na akcję w pierwszym pełnym roku działalności oraz 0,32 USD wzrostu skorygowanego zysku netto na akcję po drugim roku, co odzwierciedla wzrost o 0,06 USD w drugim roku.

"Cieszymy się, że mamy za sobą proces regulacyjny i jesteśmy podekscytowani zamknięciem transakcji przejęcia Arbitronu" - powiedział David Calhoun, CEO, Nielsen. "Z niecierpliwością czekamy na możliwość dostarczenia wszystkich korzyści płynących z połączonej firmy naszym nowym klientom z branży radiowej i ich reklamodawcom, zwiększając wartość zarówno dla nich, jak i dla naszych akcjonariuszy."

Porozumienie Nielsena z FTC ma na celu zachowanie krajobrazu konkurencyjnego istniejącego przed ogłoszeniem zamiaru nabycia Arbitronu. Nie ma ono wpływu na strategiczne uzasadnienie przejęcia lub przewidywane korzyści dla Nielsena z transakcji. Postanowienie FTC nie ma wpływu na żadne aktywa Nielsena. Postanowienie FTC skutecznie umożliwia kontynuację międzyplatformowego projektu mierzącego zaangażowanie telewizji, radia, komputerów PC, urządzeń mobilnych i tabletów, który został ogłoszony przez Arbitron w porozumieniu z ESPN i comScore, Inc. we wrześniu 2012 r. W przypadku, gdy zatwierdzona przez FTC osoba trzecia zdecyduje się zgodzić na warunki licencyjne i inne wymagania, Nielsen udostępniłby na zasadzie licencji dane Arbitron PPM i dane pokrewne, jak również oprogramowanie i technologię obecnie wykorzystywaną w projekcie ESPN w wyłącznym celu pomiaru międzyplatformowego[1] na okres do ośmiu lat.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z działania FTC, które spełnia nasze pierwotne oczekiwania w momencie zawierania umowy o połączeniu. Jest to dla nas wynik wysoce akceptowalny, ponieważ nie zmienia krajobrazu rynkowego i pozwala nam kontynuować transakcję" - kontynuował Calhoun. "Obszar pomiaru cross-platform jest wciąż w początkowej fazie i jego wartość musi dopiero zostać określona przez rynek. My w Nielsenie z niecierpliwością czekamy na realizację wartości usług cross-platform poprzez naszą własną, unikalną ofertę i oczekujemy, że dzięki naszym zasobom, głębokiej wiedzy na temat wideo i naszemu zaangażowaniu w innowacje, pomożemy rynkowi ostatecznie zdefiniować, co reprezentuje cross-platform."

Podsumowanie porozumienia Nielsena z FTC jest dostępne pod adresem https://nielsen.com/investors.

[1]Cross-platform dla celów jest zdefiniowany w zamówieniu jako pomiar treści lub reklamy w całej telewizji i online w minimalnym zakresie.

Informacje o połączeniach konferencyjnych

W poniedziałek, 23 września 2013 r. o godz. 8:30 czasu wschodniego Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia porozumienia z FTC. Zainteresowane osoby mogą wysłuchać transmisji internetowej na stronie Nielsen's Investor Relations pod adresem https://nielsen.com/investors. Na terenie Stanów Zjednoczonych słuchacze mogą również uzyskać dostęp do rozmowy telefonicznej, wybierając numer +1-888-317-6016. Osoby dzwoniące spoza USA mogą wybrać numer +1-412-317-6016. Kod dostępu do połączenia to "Nielsen".

Powtórka z wydarzenia będzie dostępna na stronie internetowej Nielsena poświęconej relacjom inwestorskim, https://nielsen.com/investors, po zakończeniu rozmowy. Dostęp do powtórki z terenu Stanów Zjednoczonych można uzyskać wybierając numer +1-877-344-7529. Pozostali rozmówcy mogą uzyskać dostęp do powtórki pod numerem +1-412-317-0088. Kod dostępu do powtórki to 10034166.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego oraz pomiarów mobilnych. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Zastrzeżenie dotyczące oświadczeń dotyczących przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

Kontakty

Media Relations: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Investor Relations: Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593