Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Nielsen uzyskuje zgodę organów regulacyjnych na przejęcie firmy Arbitron

5 minut czytania | Wrzesień 2013

NOWY JORK - 20 września 2013 r. - Firma Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji o tym, co konsumenci oglądają i kupują, ogłosiła dzisiaj, że osiągnęła porozumienie z Federalną Komisją Handlu (FTC) w sprawie zgody na proponowane przejęcie firmy Arbitron (NYSE: ARB). FKH wydała decyzję i zarządzenie z dnia 20 września 2013 r., w którym zawarła porozumienie.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 17 grudnia 2012 r. Nielsen zawarł umowę nabycia wszystkich akcji zwykłych Arbitron za 48 dolarów za akcję, czyli za łączną kwotę 1,3 mld dolarów, sfinansowaną z gotówki i niewielkiego zadłużenia. Dodanie Arbitronu do Nielsena umożliwi szerszy pomiar tego, co konsumenci oglądają i czego słuchają na całym świecie oraz głębszy pomiar wielokulturowej publiczności w USA. Połączona firma zwiększy efektywność reklamy dla klientów radiowych i będzie w stanie lepiej rozwiązywać problemy związane z niemierzonymi obszarami konsumpcji mediów, takimi jak streaming audio i out-of-home. Nielsen spodziewa się, że w pierwszym pełnym roku działalności skorygowany zysk netto na akcję wzrośnie o 0,26 USD, a po drugim roku o 0,32 USD, przy czym w drugim roku zysk netto na akcję wzrośnie o 0,06 USD.

"Cieszymy się, że proces regulacyjny mamy już za sobą i że możemy sfinalizować transakcję przejęcia Arbitron" - powiedział David Calhoun, CEO Nielsen. "Cieszymy się, że będziemy mogli zaoferować wszystkie korzyści płynące z połączenia firm naszym nowym klientom z branży radiowej i ich reklamodawcom, zwiększając wartość zarówno dla nich, jak i dla naszych akcjonariuszy."

Porozumienie zawarte przez firmę Nielsen z FKH ma na celu zachowanie konkurencyjnego krajobrazu, jaki istniał przed ogłoszeniem zamiaru nabycia firmy Arbitron. Nie ma ono wpływu na strategiczne uzasadnienie przejęcia ani na przewidywane korzyści dla firmy Nielsen wynikające z transakcji. Postanowienie FKH nie ma wpływu na żadne aktywa firmy Nielsen. Postanowienie FTC skutecznie umożliwia kontynuację międzyplatformowego projektu pomiaru zaangażowania widzów w telewizji, radiu, komputerach PC, urządzeniach mobilnych i tabletach, który został ogłoszony przez Arbitron we współpracy z ESPN i comScore, Inc. we wrześniu 2012 r. W przypadku, gdy zatwierdzona przez FTC strona trzecia zgodzi się na warunki licencyjne i inne wymagania, Nielsen udostępni na zasadzie licencji dane Arbitron PPM i dane pokrewne, jak również oprogramowanie i technologię obecnie wykorzystywane w projekcie ESPN wyłącznie w celu dokonywania pomiarów międzyplatformowych[1] przez okres do ośmiu lat.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z działań FTC, które spełniają nasze pierwotne oczekiwania w momencie zawierania umowy o fuzji. Jest to dla nas bardzo zadowalający wynik, ponieważ nie zmienia on krajobrazu rynkowego i pozwala nam kontynuować transakcję" - kontynuuje Calhoun. "Obszar pomiarów międzyplatformowych jest wciąż w początkowej fazie rozwoju i jego wartość musi dopiero zostać określona przez rynek. My w Nielsenie cieszymy się, że będziemy rozwijać wartość usług międzyplatformowych poprzez naszą własną, unikalną ofertę i oczekujemy, że dzięki naszym zasobom, głębokiej wiedzy na temat wideo i naszemu zaangażowaniu w innowacje, pomożemy rynkowi ostatecznie zdefiniować, czym jest pomiar międzyplatformowy."

Streszczenie porozumienia zawartego przez firmę Nielsen z FKH jest dostępne pod adresem https://nielsen.com/investors.

[1]Dla celów niniejszego zarządzenia pojęcie "międzyplatformowy" zostało zdefiniowane w zarządzeniu jako pomiar treści lub reklamy przynajmniej w telewizji i w Internecie.

Informacje o połączeniach konferencyjnych

W poniedziałek, 23 września 2013 r. o godz. 8:30 czasu wschodniego firma Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia porozumienia z FTC. Zainteresowane osoby mogą wysłuchać transmisji internetowej na stronie Relacji Inwestorskich firmy Nielsen pod adresem https://nielsen.com/investors. Na terenie Stanów Zjednoczonych słuchacze mogą również uzyskać dostęp do rozmowy telefonicznej, wybierając numer +1-888-317-6016. Osoby dzwoniące spoza USA mogą wybrać numer +1-412-317-6016. Kod dostępu do połączenia to "Nielsen".

Po zakończeniu rozmowy telefonicznej na stronie internetowej Nielsena poświęconej relacjom inwestorskim, https://nielsen.com/investors, dostępna będzie powtórka z tego wydarzenia. Dostęp do powtórki można uzyskać z terytorium Stanów Zjednoczonych, wybierając numer +1-877-344-7529. Pozostali rozmówcy mogą uzyskać dostęp do powtórki pod numerem +1-412-317-0088. Kod dostępu do powtórki to 10034166.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, badań internetowych oraz pomiarów mobilnych. Firma Nielsen jest obecna w około 100 krajach, a jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku (USA) i Diemen (Holandia). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z zasadą "bezpiecznej przystani" określoną w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te mogą być oznaczone słowami takimi jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą się istotnie różnić od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do takiego stanu rzeczy mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki panujące na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz określone czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obowiązują wyłącznie w dniu wydania niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wydanych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.

Kontakty

Relacje z mediami: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Relacje z inwestorami: Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593