Centrum informacyjne > Wydarzenia

ESG firmy Nielsen wspiera zrównoważone i integracyjne społeczności

4 minute read | Wrzesień 2019

8 miliardów: Tyle wynosi przewidywana liczba ludności na świecie do 2030 roku. To oszałamiająca liczba, która stawia przed całym światem ogromne wyzwania. Ale być może najpilniejsze pytanie jest bardzo proste: Jak to rosnące globalne społeczeństwo ma się utrzymać? Pytanie to jest tak podstawowe, że obejmuje szeroki zakres aspektów, które wpływają na codzienne życie wszędzie- dostępność żywności, czystej wody, bezpiecznego schronienia, dostęp do zasobów naturalnych-potrzeby, które różnią się diametralnie na całym świecie, komplikując światowe wyzwania w sposób wykładniczy, w miarę jak nasza populacja wciąż rośnie.

Jak więc planować, aby zachować i poprawić te wyniki, póki jeszcze możemy? To pytanie znalazło się w centrum uwagi podczas 68konferencji Konferencji Społeczeństwa Obywatelskiego ONZktóra odbyła się w dniach 26-28 sierpnia w Salt Lake City w stanie Utah. Skupiając się na budowaniu integracyjnych i zrównoważonych miast i społeczności (Cel Zrównoważonego Rozwoju 11), konferencja dała Nielsenowi możliwość omówienia roli firm świadczących usługi profesjonalne w identyfikowaniu i prowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w kierunku tego pilnego globalnego celu. W ramach wydarzenia, panel "How to Sustain a Global Population of 8 Billion", prowadzony przez The Demand Institute, poświęcony był temu, jak nowe technologie i współpraca mogą kształtować długoterminowe planowanie potrzeb ludzkich.

"Ten panel był świetną okazją, aby wprowadzić organizacje do dyskusji na temat znaczenia współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz roli danych i technologii w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju" - powiedziała Sarah Cummings, menedżer w The Demand Institute.

Yamini Dixit, dyrektor ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie Nielsen, rozpoczęła dyskusję panelową, dzieląc się najważniejszymi informacjami z podróży ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) firmy Nielsen i naszymi ciągłymi wysiłkami, aby być rozsądnym w tym, jak nasze działania prowadzą do wpływu społeczno-środowiskowego w społecznościach, w których działamy. Mówiąc o holistycznym podejściu Nielsena do kwestii zrównoważonego rozwoju, począwszy od wewnętrznego śladu, po nasze oddolne wysiłki i skupienie się na interesariuszach, Yamini podkreśliła znaczenie tworzenia efektu fali w całym naszym łańcuchu wartości, aby uzyskać prawdziwy wpływ. Aby zapewnić sukces w tym obszarze, Yamini podzieliła się również tym, jak Nielsen kontynuuje tworzenie uczciwych i otwartych przestrzeni dla zaangażowania z partnerami i rozszerza oczekiwania dotyczące zrównoważonych zobowiązań na wszystkich przy stole.

W szczególności Yamini podkreśliła, że obecność Nielsena jako wieloletniej firmy zajmującej się danymi i pomiarami daje nam unikalną możliwość pomocy w zmianie historii zrównoważonego rozwoju dla klientów, których wspieramy. Mając to na uwadze, Yamini mówiła o ciągle ewoluującej i rozszerzającej się definicji "zrównoważonego rozwoju", naszej roli jako firmy dostarczającej dane, aby budować spostrzeżenia, które pomogą naszym klientom dostosować się do zmian, jak również zrozumieć ewoluujące preferencje i działania konsumentów.

"Ale nasza rola na tym się nie kończy" - powiedziała. "Mamy potencjał, aby wywrzeć szeroki wpływ na to, jak zrównoważony rozwój odgrywa się w społecznościach i miastach, w których istniejemy. Nie zapominajmy o sile naszego konsumenta w opowieści-umożliwiamy im spełnienie ich własnych oczekiwań dotyczących zrównoważonego życia, budowania zdrowego środowiska i "robienia dobrze" swoim społecznościom. Ponadto, te pomiary danych i nasze innowacyjne podejście do cyfryzacji naszych rozwiązań, mogą być kluczem do przewidywania niektórych zmieniających się potrzeb obsługiwanej rosnącej populacji."

Co ważne, odnosząc się do szerokiego spektrum, które może oznaczać zrównoważony rozwój, Yamini podkreśliła nową narrację w podróży Nielsena w kierunku sprawiedliwości środowiskowej i rozszerzenia ram zmian klimatycznych poza ich fizyczne skutki, do etycznych i politycznych aspektów; uznając ich wpływ na obszary zrównoważonego rozwoju: sprawiedliwość społeczną, równość płci, prawa człowieka, prawa zbiorowe, itp. 

"Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest podstawą naszego istnienia - podtrzymywać, żyć, rozwijać się i, miejmy nadzieję, prosperować" - powiedziała Yamini. "Ostatecznie, słowo to definiuje samo siebie. A kiedy łączymy kropki, aby spojrzeć na sprawiedliwość środowiskową, znajdujemy się w potężnym nexusie zmian społecznych, środowiskowych i etycznych, gdzie znajduje się prawdziwe przetrwanie."

Jako zakończenie, Yamini upewniła się, że sprowadziliśmy tę historię do "mocy jednego" i tego, że zmiana zaczyna się od jednej myśli, jednego działania i jednego wpływu. Wszystko zaczyna się od jednostki" - powiedziała - "Nie zapominajmy, że nasze rządy składają się z ludzi, polityki są głosowane przez jednostki, projekty ustaw są proponowane zgodnie z czyjąś ideologią, a aktywiści powstają, aby chronić to, co jest dla nich wartościowe".-zmiana należy do każdego z nas, a kiedy łączymy się, aby zbudować integracyjną i zrównoważoną społeczność, nikt nie zostaje w tyle!"

Na zdjęciu powyżej: Yamini Dixit z firmy Nielsen (druga od lewej), do której dołączyli Samira Khan z Salesforce.org, Amit Patel z Accenture i Sarah Cummings (daleko po prawej) z The Demand Institute, podczas panelu dyskusyjnego na konferencji społeczeństwa obywatelskiego ONZ.