Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen oferuje stowarzyszeniom dobroczynnym kampanię marketingu Pro Bono

4 minuty czytania | wrzesień 2020

Le associazioni di beneficenza sono state fortemente colpite dalla pandemia. L'annullamento degli eventi di raccolta fondi e la chiusura degli store di beneficenza, ha portato ad una significativa riduzione delle entrate, ed è assolutamente probabile che la situzione permanga tale fino al 2021. To wszystko sprawia, że organizacje znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, co utrudnia zwiększenie świadomości własnej marki i sprawia, że pozyskiwanie nowych darowizn i wolontariuszy jest niezwykle skomplikowane.

Nielsen ha quindi deciso di dare concretamente una mano offrendo gratuitamente a centinaia di enti di beneficenza in tutta Europa l'accesso ai propri dati di profilazione dell'audience attraverso Nielsen Marketing Cloud. Nasze możliwości targetowania obejmują migliaia di segmenti di pubblico caratterizzati da profili demografici, psicografici, per interessi e intenzioni oltre che i per consumi FMCG o per stile di vita. Dzięki tym instrumentom podmioty charytatywne mają możliwość dotarcia do właściwego segmentu odbiorców za pośrednictwem wszystkich kanałów medialnych, telewizji, wyświetlacza, telewizji kablowej, radia i prasy, pozyskując w ten sposób nowych darczyńców i potwierdzając tym samym trudną sytuację sanitarną.

"Molti volontari nelle comunità locali hanno già offerto aiuto", ha affermato Francis Boode, Account Director Europa di Nielsen. "Vogliamo anche noi partecipare il più possibile a questa missione sociale e riteniamo di poter contribuire fattivamente sostenendo gli enti di beneficenza in modo che possano raggiungere il pubblico giusto durante questa crisi senza precedenti".

Podobnie jak Nielsen, również wielu inserterów przekazało do dyspozycji swoje własne zasoby i kompetencje. Nielsen współpracował z Digital Angels w pierwszych miesiącach pandemii i wspólnie wdrożyliśmy strategię ukierunkowaną na dobro dzieci w ramach inicjatywy "Frutta e verdura nelle scuole" ISMEA (Istituto Italiano di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). Questa campagna fa parte di una più ampia digitale strategia "full funnel" mirata a raggiungere un target di utenti interessati al benessere dei bambini, i diretti beneficiari del programma. Za pośrednictwem Nielsen Marketing Cloud, Digital Angels uzyskał dostęp do szerokiej gamy segmentów odbiorców, zarówno demograficznych, jak i psychograficznych, w zakresie konsumpcji dóbr i korzystania z telewizji, radia i prasy. Dzięki wysokim standardom jakości danych Nielsena, Digital Angels jest w stanie opracować i dodać własną wiadomość w odniesieniu do konkretnego odbiorcy, co pozwala na skuteczną komunikację wydarzenia ISMEA i zwiększenie udziału operatorów i rodzin.

W pierwszych dwóch tygodniach kampanii segmenty Nielsena przyczyniły się do zdobycia w znaczący sposób wykwalifikowanej i ważnej publiczności. Digital Angels jest w stanie również obniżyć koszty, ponieważ wizualizacja strony internetowej, na której znajduje się wideo z kampanii, jest zwiększona o 233%, a uzupełnianie wizji wideo z kampanii jest zwiększone o 25%, co generuje większe zainteresowanie w stosunku do całej kampanii. Ponadto, wzrost oglądalności tej kampanii spowodował wzrost o około 2.000 osób na stronie internetowej ISMEA, co jest wynikiem jeszcze lepszym, biorąc pod uwagę krótki okres emisji.

"W tym delikatnym momencie odrodzenia spowodowanego pandemią, dla nas najważniejsze jest bycie w centrum uwagi naszych klientów, kierujących się zasadami trasparencji, bliskości i doskonałości, właściwymi dla Digital Angels", powiedziała Maria Azzarello, Account Manager, Digital Angels. "Grazie alla consolidata ed efficace collaborazione con Nielsen, abbiamo colto l'opportunity di aderire all'iniziativa Charity Offer, che ci ha permesso di impiegare gratuitamente le competenze di Nielsen in ambito di segmentazione e targeting nelle campagne in Programmatic per Ismea. Siamo contenti che la partnership con Nielsen ci abbia consentito di offrire un valore aggiunto alle campagne digital del nostro cliente e di sostenere la lodevole causa del programma Frutta e Verdura nelle Scuole."

Digital Angels

Digital Angels jest jedną z najbardziej zaawansowanych włoskich agencji digitalowych i liderem wśród firm niezależnych, dzięki doświadczeniu zdobytemu w zakresie głównych form reklamy cyfrowej. Oprócz tego, że jest Premium Partnerem Adform, jednej z głównych platform Programmatic, współpracuje bezpośrednio z wszystkimi głównymi graczami w branży: Google, Facebook, Amazon, Outbrain, Teads, LinkedIn i inne, costituendo un vero punto di riferimento per OTT marketing.

Agencja działa w różnych branżach, m.in. spożywczej, finansowej, edukacyjnej, handlowej, technologicznej, farmaceutycznej i onlusowej, prowadząc kampanie cyfrowe dla takich klientów jak Ismea, Il Sole 24 Ore, Eataly, Gamestop, Cassa Depositi e Prestiti, ICCREA Banca, Metlife i Morellato.

Digital Angels jest jednym z najważniejszych partnerów, który w 2020 r., po raz drugi z rzędu, został zaliczony do Deloitte Technology Fast 500 Winners, klasyfikującej najlepsze firmy technologiczne w regionie EMEA.

Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się badaniem i analizą danych, która dostarcza najbardziej kompletny i wiarygodny obraz świata pod względem konsumentów i rynków. Nielsen jest podzielony na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza przemysłowi medialnemu i publicznemu metryki o charakterze imponującym i wiarygodnym, które tworzą obraz sytuacji niezbędny do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom dóbr o dużej wartości konsumpcyjnej informacje i wglądy dokładne i wiarygodne, dając pełny obraz rynku złożonego i podlegającego ciągłej ewolucji, na którym przedsiębiorstwa muszą się rozwijać i wzrastać.

Łączymy dane o właścicielach z innymi czcionkami, aby pomóc naszym klientom zrozumieć, co dzieje się dziś, co dzieje się jutro i jak reagować.

Firma Nielsen, jedna z firm z indeksu S&P 500, jest obecna w ponad 90 krajach, w których mieszka ponad 90% ludności świata. Więcej informacji: www.nielsen.com.