Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Azjaci-Amerykanie: Związani kulturowo i kształtujący przyszłość

1 minuta czytania | czerwiec 2015 r.

Konsumenci azjatycko-amerykańscy pewnie wywierają potężny wpływ na dzisiejszy nowy, amerykański mainstream. Są oni najszybciej rosnącym (wzrost o 46% w latach 2002-2014) i najbardziej zróżnicowanym kulturowo segmentem wielokulturowej większości populacji Stanów Zjednoczonych do roku 2043. Największy wpływ na ten wzrost miały ostatnie przyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ponieważ Chiny i Indie zastąpiły Meksyk jako największe źródło nowych imigrantów (przybyłych w ciągu ostatniego roku). Prawie 79% dorosłych Azjatów to imigranci lub osoby urodzone za granicą, przynoszące ze sobą tradycje kulturowe, które nadal wpływają na ich osobiste wybory i zwyczaje konsumenckie.

Dumni ze swoich korzeni na kontynencie, który reprezentuje ponad 60% światowej populacji, pochodzący z ponad 40 krajów i mówiący dziesiątkami języków, Azjaci-Amerykanie dzielą się swoimi unikalnymi historiami, wpływają na gusta i trendy, prezentują swój styl i prężą portfele.

Z nienasyconym apetytem na technologię, cyfrową rozrywkę i najświeższe jedzenie, Azjaci-Amerykanie są skupieni na przyszłości, ale utrzymują silne więzi ze swoją kulturową przeszłością. Ponieważ siła nabywcza i wpływy społeczne Azjatów stale rosną, zrozumienie ich oczekiwań i gustów będzie niezbędne dla każdego planu lub strategii biznesowej dotyczącej całego rynku.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń