02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Raport Nielsen Comparable Metrics: Q4 2016

1 minuta czytania | maj 2017 r.

Głównym celem tego raportu jest odniesienie się do trzech podstawowych pojęć mających zastosowanie do wszystkich kategorii pomiaru mediów: ile, jak często i jak długo.

Czwarty kwartał 2016 roku to pierwszy pełny kwartał raportowania efektów ulepszeń w zakresie kredytowania w panelu mobilnym, w szczególności w odniesieniu do metryki spędzonego czasu (wszystkie z sekcji "Jak długo" plus Mins/Day (Użytkownicy) w sekcji "Jak często"). W sierpniu 2016 r. usunięto starą zasadę kredytowania na urządzeniach z systemem Android, która ograniczała czas korzystania z aplikacji do 30 minut, więc teraz, jeśli panelista korzysta z aplikacji lub odwiedza stronę internetową przez ponad 30 minut jednorazowo, cały czas trwania sesji jest kredytowany. Zmiana ta weszła w życie również dla urządzeń z systemem iOS w marcu 2016 roku.

Wszystkie ustalenia zostały uzyskane na podstawie najlepszych dostępnych danych w okresach sprawozdawczych 26 września - 25 grudnia 2016 r. i 28 września - 27 grudnia 2015 r. W rezultacie możemy porównać i dopasować metryki z The Nielsen Total Audience Report, co pozwala na równoczesne wykorzystanie obu raportów w celu lepszego zrozumienia trendów na rynku.

Średni skład widowni

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń