Przejdź do treści
Insights > Audiences

Poza mundurem: Spojrzenie na dzisiejszych konsumentów weteranów

2 minuty czytania | listopad 2018 r.

W Stanach Zjednoczonych żyje obecnie nieco poniżej 20 milionów weteranów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba ta spadnie do zaledwie 13 milionów. Jednak podczas gdy ogólna liczba ludności spada, rośnie odsetek weteranów wielokulturowych i kobiet, co odzwierciedla szersze amerykańskie trendy demograficzne i prowadzi do powstania najbardziej zróżnicowanej społeczności weteranów, jaką kiedykolwiek widziały Stany Zjednoczone.

Warto zauważyć, że skład gospodarstw domowych weteranów ma ogromny wpływ na to, co kupują. Na przykład gospodarstwa domowe weteranów są o 74% bardziej skłonne do kupowania witamin, co wynika w dużej mierze z faktu, że są to gospodarstwa starsze (w wieku 55+) oraz gospodarstwa domowe bez dzieci. W międzyczasie gospodarstwa domowe weteranów są również o 57% bardziej skłonne do zakupu artykułów biurowych i szkolnych, co jest napędzane przez gospodarstwa domowe z dziećmi poniżej szóstego roku życia oraz gospodarstwa domowe z rodzinami małżeńskimi bez dzieci. Zrozumienie różnic w obrębie społeczności weteranów jest istotne dla firm mających nadzieję na zaprojektowanie produktów, które zaspokoją potrzeby tej cennej grupy konsumentów.

Zmienia się również sposób, w jaki amerykańska populacja weteranów konsumuje treści. Podczas gdy weterani preferują tradycyjne formy mediów i rozrywki, takie jak telewizja i gazety, marki i reklamodawcy chcący dotrzeć do tych świadomych, aktywnych i zaangażowanych obywatelsko konsumentów nie mogą pominąć pojawiających się platform cyfrowych przy tworzeniu planów medialnych. W końcu jedna piąta weteranów twierdzi, że spędza od jednej do dwóch godzin dziennie na portalach społecznościowych.