Centrum wiadomości >

Nielsen przejmuje Arbitron

6 minut czytania | grudzień 2012

Kontakt dla mediów:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Kontakty z inwestorami:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NOWY JORK, NY, 18 grudnia 2012 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co konsumenci oglądają i kupują, ogłosił dzisiaj, że podpisał ostateczną umowę nabycia Arbitron Inc. (NYSE: ARB), międzynarodowej firmy zajmującej się badaniami mediów i marketingu.

Nielsen zgodził się nabyć wszystkie znajdujące się w obrocie akcje zwykłe Arbitronu za 48 dolarów za akcję w gotówce, co stanowi premię w wysokości około 26 procent do ceny zamknięcia Arbitronu z 17 grudnia 2012 roku. Nielsen posiada zobowiązanie finansowe na całkowitą kwotę transakcji. Transakcja została zatwierdzona przez zarządy obu firm i podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym przeglądowi regulacyjnemu.

"Amerykańscy konsumenci spędzają z radiem prawie 2 godziny dziennie. Jest to i będzie nadal żywe i ważne medium reklamowe" - powiedział dyrektor generalny Nielsena David Calhoun. "Arbitron pomoże Nielsenowi lepiej rozwiązać problem niemierzonych obszarów konsumpcji mediów, w tym streaming audio i out-of-home. Wysoki poziom zaangażowania w radio i telewizję wśród szybko rosnącej wielokulturowej publiczności sprawia, że jest to centralny punkt priorytetów Nielsena."

Dzięki aktywom Arbitronu, Nielsen zamierza dalej rozwijać swój segment "Watch" w zakresie pomiaru widowni na wszystkich ekranach i formach słuchania. "Te zintegrowane, innowacyjne możliwości umożliwią szerszy pomiar zachowań medialnych konsumentów na większej liczbie rynków na całym świecie" - powiedział Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. "Przyniesiemy również lokalnym klientom większą widoczność, aby umożliwić bardziej precyzyjne umieszczanie reklam i skuteczność kampanii".

"Radio dociera do ponad 92 procent wszystkich amerykańskich nastolatków i dorosłych, ponieważ uwielbiają oni słuchać muzyki, rozmów, wiadomości i informacji będąc w domu, w pracy i w swoich samochodach" - powiedział William T. Kerr, prezes i dyrektor generalny Arbitron. "Łącząc globalne możliwości i skalę Nielsena z unikalnymi pomiarami radiowymi i informacjami o słuchaniu Arbitrona, reklamodawcy i klienci mediów będą mieli lepszy wgląd w zachowania konsumentów i zwrot z inwestycji marketingowych."

Nielsen i Arbitron wygenerowały łącznie przychody w wysokości 6,0 mld USD oraz skorygowany zysk EBITDA pro forma w wysokości 1,7 mld USD w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 września 2012 r. Połączone aktywa będą wspierać silne przepływy pieniężne Nielsena i umożliwią dalsze inwestycje w inicjatywy rozwojowe. Z wyłączeniem szacunkowych kosztów transakcji i korekt związanych z księgowaniem zakupu, oczekuje się, że przejęcie będzie miało około 0,13 USD wpływu na skorygowany EPS po 12 miesiącach od zamknięcia transakcji i około 0,19 USD wpływu na skorygowany EPS po 24 miesiącach od zamknięcia transakcji. Oczekuje się, że synergie kosztowe związane z przejęciem wyniosą co najmniej 20 mln USD i będą w dużej mierze wynikały z integracji platform technologicznych i działań związanych z pozyskiwaniem danych.

Informacje o połączeniach konferencyjnych

Nielsen i Arbitron przeprowadzą telekonferencję na żywo w celu omówienia transakcji dzisiaj, 18 grudnia 2012 r. o godz. 8:30 czasu wschodniego. Numer telefonu dla uczestników z USA to 1-888-317-6016. Numer telefonu dla osób z zagranicy to 1-412-317-6016. Kod dostępu to Nielsen. Prezentacja slajdów i transmisja audio z rozmowy telefonicznej jest dostępna na żywo w sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej firmy Nielsen pod adresem https://ir.nielsen.com. Archiwum będzie dostępne na stronie po zakończeniu rozmowy.

O Nielsenie

Nielsen (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.nielsen.com.

O Arbitronie

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) jest międzynarodową firmą badawczą zajmującą się mediami i marketingiem, obsługującą media - radio, telewizję, telewizję kablową i out-of-home, branżę mobilną, a także agencje reklamowe i reklamodawców na całym świecie. Działalność Arbitron obejmuje: pomiar słuchalności radia sieciowego i lokalnego na terenie Stanów Zjednoczonych; badanie wzorców sprzedaży detalicznej, mediów i produktów wśród amerykańskich konsumentów; dostarczanie pomiarów i analiz słuchalności telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Australii; oraz tworzenie oprogramowania wykorzystywanego do analizy danych dotyczących słuchalności mediów i informacji marketingowych.

Firma opracowała Portable People Meter™ (PPM®) i PPM 360™, nowe technologie do badań medialnych i marketingowych.

Portable People Meter™, PPM® i PPM 360™ są znakami firmy Arbitron, Inc.

Dodatkowe informacje i gdzie można je znaleźć:

W związku z proponowanym przejęciem przez Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") firmy Arbitron Inc. ("Arbitron") zgodnie z warunkami Umowy i Planu Połączenia pomiędzy Arbitronem, Nielsenem i spółką zależną będącą w całości własnością Nielsena, Arbitron złoży oświadczenie proxy w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z oświadczeniem (w tym ze wszystkimi zmianami i uzupełnieniami do niego), ponieważ będzie ono zawierało ważne informacje. Inwestorzy mogą uzyskać bezpłatne kopie oświadczenia, gdy będzie ono dostępne, jak również innych dokumentów zawierających informacje o Arbitronie, bez opłat, na stronie internetowej SEC (https://www.sec.gov). Dokumenty te można również uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej relacji inwestorskich Arbitronu (https://www.arbitron.com/investors) lub kierując prośbę do Arbitronu na adres: Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron oraz jego dyrektorzy i członkowie zarządu oraz pracownicy są potencjalnymi uczestnikami procesu pozyskiwania pełnomocnictw od posiadaczy akcji Arbitron w związku z proponowaną transakcją.

Informacje dotyczące dyrektorów i członków kadry kierowniczej Arbitronu są dostępne w oświadczeniu proxy Arbitronu na doroczne zgromadzenie akcjonariuszy w 2012 roku, złożonym w SEC 12 kwietnia 2012 roku. Dodatkowe informacje dotyczące interesów tych potencjalnych uczestników proponowanej transakcji zostaną zawarte w oświadczeniu, które zostanie złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją.

Zastrzeżenie dotyczące oświadczeń dotyczących przyszłości:

Niniejszy komunikat pisemny zawiera informacje, które mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością dotyczącą proponowanego przez Nielsena przejęcia Arbitronu, oczekiwanych wyników finansowych Arbitronu, jak również planów strategicznych i operacyjnych Arbitronu, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą się istotnie różnić od obecnie oczekiwanych. Potencjalne ryzyka i niepewności obejmują możliwość, że transakcja nie zostanie zamknięta lub że zamknięcie może zostać opóźnione; możliwość, że Arbitron nie będzie w stanie uzyskać zgody akcjonariuszy wymaganej dla transakcji lub że inne warunki zamknięcia transakcji mogą nie zostać spełnione; transakcja może wiązać się z nieoczekiwanymi kosztami, zobowiązaniami lub opóźnieniami; wynik wszelkich postępowań prawnych związanych z transakcją; wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do rozwiązania umowy transakcyjnej; ogólne warunki ekonomiczne; warunki na rynkach, na których działają Nielsen i Arbitron; zachowanie klientów, dostawców i konkurentów (w tym ich reakcja na transakcję); rozwój technologii; a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność Nielsena i Arbitronu oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez Nielsena i Arbitron (w tym w ich odpowiednich dokumentach złożonych w SEC). Ta lista czynników nie ma być wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.