Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Różnorodność

2019 Gender Pay Gap

4 minuta czytania | kwiecień 2019 r.

W kwietniu 2017 r. rząd wprowadził nowe regulacje związane z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG), których celem jest zachęcenie brytyjskich przedsiębiorstw do podjęcia działań w celu zlikwidowania wszelkich istniejących różnic. W tym roku około 9000 pracodawców w Wielkiej Brytanii zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym opublikuje swoje dane dotyczące GPG.

W niniejszym raporcie przedstawiamy informacje dotyczące GPG dla ACNielsen, która jest naszą największą jednostką zatrudniającą w Wielkiej Brytanii i jako brytyjski pracodawca zatrudniający ponad 250 pracowników podlega tym regulacjom. Nasze ujawnienie GPG porównuje średnie godzinowe wynagrodzenie dla kobiet do średniego godzinowego wynagrodzenia dla mężczyzn w ACNielsen.

Od czasu publikacji naszych wyników GPG za 2017 r. poczyniliśmy duże postępy, aby jeszcze bardziej zniwelować tę różnicę. Nasze wyniki za rok 2018 pokazują, że mediana stawki godzinowej dla kobiet jest o 2,9% niższa niż mediana stawki godzinowej dla mężczyzn. Średnia stawka godzinowa dla kobiet jest o 9,5% niższa niż średnia stawka godzinowa dla mężczyzn. Jeśli chodzi o wynagrodzenie premiowe, różnica zarówno między średnią, jak i medianą premii wypłacanych kobietom w porównaniu z mężczyznami wynosi odpowiednio 26,5% i 26,4%.

Głównym czynnikiem wpływającym na nasz GPG jest fakt, że więcej stanowisk kierowniczych zajmują mężczyźni. Jest to nierównowaga, której jesteśmy świadomi i którą aktywnie staramy się naprawić za pomocą wielu bieżących inicjatyw. Od 2016 roku obniżyliśmy naszą medianę i średnią GPG o 6 punktów procentowych i jesteśmy zaangażowani w dalsze jej zmniejszanie. Na poziomie globalnym nasz CEO David Kenny podpisał LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) Network CEO Pledge, który podkreśla zaangażowanie Nielsena w zwiększenie liczby kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych na całym świecie.

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w różnorodność i integrację, co zostało docenione poprzez ponowne umieszczenie nas na tegorocznej liście UK's Top 50 Inclusive Employers, na 19 miejscu, co oznacza wzrost o sześć miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jesteśmy również aktywnym członkiem UK National Diversity Awards jako sponsor i pracujemy obok silnej sieci firm, które dzielą tę samą pasję i zaangażowanie w różnorodność w miejscu pracy.

Promujemy kulturę integracyjną, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty. Nasza filozofia wynagradzania opiera się na sprawiedliwym i spójnym wynagradzaniu w oparciu o wielkość roli i indywidualne wyniki - jest neutralna pod względem płci.

Oto kilka kluczowych działań, które podjęliśmy:

Regularnie oceniamy ogólne wynagrodzenie oraz decyzje dotyczące wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach, aby upewnić się, że spełniamy nasze standardy sprawiedliwości i spójności.

Nadal się doskonalimy, a dzięki pracy, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, lepiej rozumiemy, czym należy się zająć i jak to osiągniemy.

Cathy Earle, dyrektor ds. personalnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Potwierdzamy, że zgłoszone dane są dokładne. Zgodnie z ustawą Equality Act 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017, AC Nielsen Limited jest zobowiązana do prowadzenia raportów Gender Pay Gap.