Centrum wiadomości > Różnorodność

2019 Gender Pay Gap

4 minuta czytania | kwiecień 2019 r.

W kwietniu 2017 r. rząd wprowadził nowe regulacje związane z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG), których celem jest zachęcenie brytyjskich przedsiębiorstw do podjęcia działań w celu zlikwidowania wszelkich istniejących różnic. W tym roku około 9000 pracodawców w Wielkiej Brytanii zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym opublikuje swoje dane dotyczące GPG.

W niniejszym raporcie przedstawiamy informacje dotyczące GPG dla ACNielsen, która jest naszą największą jednostką zatrudniającą w Wielkiej Brytanii i jako brytyjski pracodawca zatrudniający ponad 250 pracowników podlega tym regulacjom. Nasze ujawnienie GPG porównuje średnie godzinowe wynagrodzenie dla kobiet do średniego godzinowego wynagrodzenia dla mężczyzn w ACNielsen.

Od czasu publikacji naszych wyników GPG za 2017 r. poczyniliśmy duże postępy, aby jeszcze bardziej zniwelować tę różnicę. Nasze wyniki za rok 2018 pokazują, że mediana stawki godzinowej dla kobiet jest o 2,9% niższa niż mediana stawki godzinowej dla mężczyzn. Średnia stawka godzinowa dla kobiet jest o 9,5% niższa niż średnia stawka godzinowa dla mężczyzn. Jeśli chodzi o wynagrodzenie premiowe, różnica zarówno między średnią, jak i medianą premii wypłacanych kobietom w porównaniu z mężczyznami wynosi odpowiednio 26,5% i 26,4%.

Głównym czynnikiem wpływającym na nasz GPG jest fakt, że więcej stanowisk kierowniczych zajmują mężczyźni. Jest to nierównowaga, której jesteśmy świadomi i którą aktywnie staramy się naprawić za pomocą wielu bieżących inicjatyw. Od 2016 roku obniżyliśmy naszą medianę i średnią GPG o 6 punktów procentowych i jesteśmy zaangażowani w dalsze jej zmniejszanie. Na poziomie globalnym nasz CEO David Kenny podpisał LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) Network CEO Pledge, który podkreśla zaangażowanie Nielsena w zwiększenie liczby kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych na całym świecie.

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w różnorodność i integrację, co zostało docenione poprzez ponowne umieszczenie nas na tegorocznej liście UK's Top 50 Inclusive Employers, na 19 miejscu, co oznacza wzrost o sześć miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jesteśmy również aktywnym członkiem UK National Diversity Awards jako sponsor i pracujemy obok silnej sieci firm, które dzielą tę samą pasję i zaangażowanie w różnorodność w miejscu pracy.

Promujemy kulturę integracyjną, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty. Nasza filozofia wynagradzania opiera się na sprawiedliwym i spójnym wynagradzaniu w oparciu o wielkość roli i indywidualne wyniki - jest neutralna pod względem płci.

Oto kilka kluczowych działań, które podjęliśmy:

Regularnie oceniamy ogólne wynagrodzenie oraz decyzje dotyczące wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach, aby upewnić się, że spełniamy nasze standardy sprawiedliwości i spójności.

  • Parytet w rekrutacji: Po raz pierwszy nasza populacja współpracowników składa się z większej liczby kobiet niż mężczyzn, a w ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy, że więcej kobiet awansowało na wyższe stanowiska. Kontynuujemy szkolenia z zakresu rozmów rekrutacyjnych, szkolenia dotyczące nieświadomych uprzedzeń oraz monitorowanie naboru pod kątem płci w całej firmie.

  • Przyciąganie i zatrzymywanie większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych: Ściśle współpracujemy z Women In Nielsen (WIN), grupą zasobów pracowniczych zajmującą się wspieraniem, łączeniem i wzmacnianiem kobiet w celu budowania udanych i satysfakcjonujących karier w firmie Nielsen. Doradzają oni w zakresie naszych polityk, procedur i planów rozwoju w celu zapewnienia równości. Wdrożyliśmy program mentoringu, aby połączyć wysoko wydajnych mężczyzn i kobiety w całej firmie, a od 2017 roku odnotowaliśmy poprawę o 12 punktów procentowych w zakresie równowagi płci w ramach wyższych ról w Nielsen UK.

  • Powrót do pracy: Nadal oferujemy premię za powrót do pracy, aby zachęcić kobiety do powrotu do pracy po macierzyństwie. Prowadzimy również sieć buddy return to work, aby lepiej wspierać ich powrót do pracy.

  • Tworzenie pozytywnego środowiska: Nadal oferujemy i promujemy elastyczne i zwinne praktyki pracy, aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogli lepiej godzić obowiązki domowe i zawodowe. 49% pracowników w Wielkiej Brytanii korzysta obecnie z elastycznych form pracy. Promujemy w pełni integracyjne i zróżnicowane miejsce pracy i kierujemy się naszym etosem "Możesz być sobą", zachęcając wszystkich naszych pracowników do tego, aby w pracy dawali z siebie wszystko.

Nadal się doskonalimy, a dzięki pracy, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, lepiej rozumiemy, czym należy się zająć i jak to osiągniemy.

Cathy Earle, dyrektor ds. personalnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Potwierdzamy, że zgłoszone dane są dokładne. Zgodnie z ustawą Equality Act 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017, AC Nielsen Limited jest zobowiązana do prowadzenia raportów Gender Pay Gap.