Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Wydatki na reklamę w 2019 r. zamykają się pozytywnymi trendami

3 minuty czytania | Marzec 2020
  • Usługi internetowe dominują w wydatkach na reklamę w mediach telewizyjnych
  • Radio jest nadal preferowanym medium reklamowym dla rządu i partii politycznych
  • Wydatki na reklamę cyfrową osiągają 7% całkowitych wydatków na reklamę

Dżakarta, 11 marca 2020 - Wydatki na reklamę w 2019 roku wzrosły o 10% w porównaniu z rokiem 2018. Łączne wydatki na reklamę w telewizji, radiu i mediach drukowanych osiągnęły poziom 168 bln Rp168 bln w oparciu o stawki brutto, zgodnie z wynikami Nielsen Advertising Intelligence (Ad Intel), opublikowanymi dzisiaj przez Nielsen Media Indonesia.

Telewizja nadal dominuje z 85-procentowym udziałem w wydatkach na reklamę, a całkowite wydatki na reklamę wyniosły ponad 143 bln Rp143, co oznacza wzrost o ponad 14% w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Tymczasem wydatki na reklamę w mediach drukowanych wyniosły ponad 22 bln Rp22, a wydatki na reklamę w radiu osiągnęły łącznie 1,7 bln Rp.

W 2019 roku największe wydatki na reklamę odnotowano w kategorii Usługi internetowe, gdzie łączne wydatki na reklamę wyniosły 10,3 bln Rp przy wzroście o dwa procent. Na drugim miejscu znalazła się kategoria Hair Care z 17-procentowym wzrostem i łącznymi wydatkami na reklamę w wysokości 9,2 bln.

Trzecim największym reklamodawcą jest kategoria Government and Political Organization z wydatkami na reklamę w wysokości 8,8 bln Rp. Kolejnym największym reklamodawcą jest kategoria Pielęgnacja twarzy z wydatkami na reklamę w wysokości 8,1 bln Rp, które wzrosły znacząco o 41 proc. w porównaniu z 2018 r.; na drugim miejscu są papierosy goździkowe z wydatkami na reklamę w wysokości 7,2 bln IDR i 24-procentowym wzrostem.

Od trzeciego kwartału 2018 r. firma Nielsen mierzy wydatki na reklamę dla 200 największych lokalnych wydawców i 18 kanałów YouTube. Całkowite wydatki na reklamę cyfrową w 2019 r. wyniosły 13,3 bln Rp. Udział reklamy cyfrowej w całkowitych wydatkach na reklamę wyniósł 7% i osiągnął poziom 181 bilionów Rp181.

Czytaj w języku bahasa indonesia

Wiadomość dla dziennikarzy i redaktorów:

  • Firma Nielsen zaleca dziennikarzom i redaktorom, aby w każdym artykule, w którym jako źródło informacji podawane są dane firmy Nielsen, zamieszczali krótkie wyjaśnienie metodologii stosowanej przez firmę Nielsen.
  • Aby uniknąć ewentualnych nieścisłości w wykorzystywaniu danych Nielsena jako danych referencyjnych, prosimy o kontakt z wyżej wymienioną osobą w celu uzyskania wyjaśnień.
  • Firma Nielsen ma prawo do odpowiedzi za wszelkie nieścisłości dotyczące wykorzystania danych firmy Nielsen w artykule.

O FIRMIE NIELSEN DIGITAL AD INTELIGENCE

Informacje o wydatkach na reklamę pochodzą z danych Ad Intel, która monitoruje indonezyjskie działania reklamowe. W 2018 roku monitoring reklam obejmuje 15 krajowych stacji telewizyjnych, 98 gazet, 65 magazynów i tabloidów oraz 200 stron internetowych. Dane dotyczące wydatków na reklamę są oparte na cenniku brutto, bez uwzględnienia rabatów, bonusów, promocji, cen pakietów itp.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media, arbiter prawdy dla rynków medialnych, dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które tworzą wspólne zrozumienie branży, niezbędne do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, użyteczne informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać się. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Firma Nielsen, notowana na liście S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt

Firma Nielsen Indonezja

Mila Lubis

miladinne.lubis@nielsen.com

+62 855 108 2304