02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Poszukiwanie autentyczności

1 minuta czytania | czerwiec 2022

Spojrzenie na międzynarodowe postrzeganie mediów LGBTQ+

Globalne nastawienie do społeczności LGBTQ+ uległo drastycznej zmianie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a społeczność jest tego w pełni świadoma. Te zmieniające się postawy różnią się w zależności od kraju, co oznacza, że postrzeganie tej społeczności również może się różnić.

Chociaż sprzyja to większemu poczuciu optymizmu co do przyszłości tej społeczności, zwiększona widoczność wywołała również rosnącą dyskryminację osób LGBTQ+ i obawę, że ciężko wywalczone prawa człowieka, takie jak równość małżeństw, mogą zostać cofnięte.

Spostrzeżenia osób LGBTQ+ dotyczące ewolucji włączenia do mediów i reklamy różnią się w zależności od wieku, orientacji seksualnej, krajów, w których mieszkają i osobistych doświadczeń z dyskryminacją. Niniejszy raport analizuje, jak dorośli LGBTQ+ w dziewięciu krajach postrzegają włączenie do różnych platform medialnych i reklam, widoczność osób LGBTQ+ w mediach oraz jak poprawić włączenie osób LGBTQ+ do reklam i treści.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie