Centrum wiadomości >

Globalne wydatki na reklamę wzrosły o 12,5% w I kwartale 2010 r., co było spowodowane wzrostem wydatków w Ameryce Łacińskiej i Azji

4 minuty czytania | Lipiec 2010

Wydatki na reklamę wzrosły o 4 proc. w 2010 r., o 18 proc. w 2012 r. i pozostały bez zmian w 2012 r.

Telewizja jest liderem wzrostu na świecie, gazety odbijają się od dna, ale czasopisma pozostają w trudnej sytuacji

FMCG pozostaje najważniejszą kategorią wydatków na reklamę przy silnym ożywieniu w branży usług finansowych i motoryzacyjnej

NOWY JORK - 12 lipca 2010 r. - Globalne wydatki na reklamę według stawek kart płatniczych w pierwszym kwartale 2010 r. wzrosły o 12,5 proc. rok do roku i wyniosły 110 mld dolarów, co zwiększyło nadzieje światowej branży reklamowej. Według najnowszego raportu Global AdView Pulse firmy Nielsen, wszystkie regiony odnotowały pozytywny wzrost w tym kwartale, przy czym największy wzrost wydatków na reklamę odnotowano w Ameryce Łacińskiej, gdzie wydatki te wzrosły o 48% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009 roku. Brazylia, Meksyk i Argentyna zanotowały największy wzrost wydatków na reklamę w I kwartale (odpowiednio 55%, 43% i 35%), na kolejnych miejscach znalazły się Indie (34%) i Hong Kong (24%). Wydatki na reklamę w USA, największym rynku reklamowym na świecie, wzrosły o cztery procent w ujęciu rocznym.

"Po 18 kolejnych trudnych miesiącach dla reklamy, w końcu trafiliśmy na pozytywne terytorium i zawróciliśmy, ale te liczby wzrostu pochodzą z bardzo słabej bazy i są w większości oparte na danych rate-card", powiedział Michele Strazzera, zastępca dyrektora zarządzającego, . "Chociaż dwucyfrowe ożywienie jest obiecującym znakiem, liczby są nadal znacznie oddalone od poziomów sprzed recesji, a wymiar wzrostu jest rzeczywiście związany ze słabymi wynikami z pierwszej połowy 2009 roku. Niemniej jednak widzimy, że reklamodawcy ponownie odzyskują zaufanie, zwłaszcza w usługach finansowych i przemyśle motoryzacyjnym, które były dwoma najciężej dotkniętymi sektorami podczas recesji." 

Trzy z największych na świecie firm motoryzacyjnych znajdują się w pierwszej dziesiątce reklamodawców w I kwartale. Zimowe Igrzyska Olimpijskie oraz przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce nożnej również przyczyniły się do wzrostu globalnych wydatków na reklamę w I kwartale, ale oczekuje się, że rok zamknie się płasko lub lekko dodatnio w ujęciu realnym.

W ujęciu regionalnym wydatki na reklamę wzrosły o 13 proc. w regionie Azji i Pacyfiku, natomiast w regionie Azji i Pacyfiku pozostały na niezmienionym poziomie. W pierwszej piątce rynków europejskich największym wyzwaniem okazał się wzrost wydatków na reklamę w dziesięciu głównych sektorach reklamowych.

"Wzrost reklamy ściśle podąża ścieżką boomu po recesji w . To powiedziawszy, ważne jest, aby umieścić te imponujące liczby wzrostu w kontekście. Wydatki w I kwartale stanowią bardziej ograniczony 16-procentowy wzrost w porównaniu z liczbami sprzed kryzysu w 2008 roku" - dodał Strazzera.

W regionie Azji i Pacyfiku dziewięć z 13 rynków odnotowało dwucyfrowy wzrost, na czele z (34%), Hongkongiem (24%), (24%), (23%) i (22%). Największy rynek wydatków na reklamę w tym regionie, znajdujący się w pierwszej trójce na świecie, wzrósł o 18% i osiągnął wartość 22 mld USD.

W Europie, wśród pięciu największych rynków, odnotowano największy wzrost wydatków na reklamę - 11%, a następnie 8%. Z pozostałych głównych rynków, i wykazały wzrost odpowiednio 5 i 8 procent, podczas gdy nadal odnotowywały spadek o 3 procent.

W skali globalnej największy udział w wydatkach reklamowych miała telewizja, która w I kwartale zanotowała wzrost o 16 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wydatki na reklamę telewizyjną odnotowały dwucyfrowy wzrost w każdym regionie, od Ameryki Łacińskiej (53%) do (9%). Przegląd poprzednich recesji wskazuje, że reklamodawcy powracali do telewizji jako głównego medium, gdy tylko wydatki na reklamę były znowu na czasie, ponieważ pozwala ona na bycie widzianym i słyszanym przez najszerszą publiczność.

"Powrót do wydatków na telewizję to kolejny pozytywny znak ożywienia. Jeśli pominiemy Internet, który jako jedyne medium odnotował wzrost w ubiegłym roku, to telewizja była medium, które straciło najmniej i jako pierwsze odbiło się od dna" - kontynuował Strazzera.

Wydatki na reklamę radiową i prasową wzrosły odpowiednio o 10 i 9 procent. Tymczasem wydatki na reklamę w czasopismach pozostały bez zmian w skali globalnej, ale spadły o 7 proc. w . 

 "Choć nadal ujemny, jest to najlepszy wynik kwartalny zarejestrowany dla czasopism w od II kwartału 2008 roku. Choć nadal jest to spadek, to jednak widać poprawę w porównaniu do sytuacji sprzed 18 miesięcy" - powiedział Strazzera.

Poza czterema głównymi typami mediów tradycyjnych, Internet kontynuował swój pozytywny trend i zamknął pierwszy kwartał roku z 12-procentowym wzrostem wydatków na reklamę w porównaniu z tym samym kwartałem w 2009 roku.

Firmy z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG), które w 2009 r. przeznaczały najwięcej środków na reklamę, w I kwartale 2010 r. nadal były największymi wydawcami (+23 proc.), podczas gdy branża motoryzacyjna (+19 proc.), usługi finansowe (17 proc.) i dobra trwałego użytku (16 proc.) odnotowały wzrost we wszystkich regionach. W sektorze FMCG wszystkie kategorie odnotowały ponad 20-procentowe wzrosty, przy czym prym wiodły produkty chemii gospodarczej oraz kosmetyki i przybory toaletowe (odpowiednio +27,4 i +25,6), a tuż za nimi uplasowała się żywność i napoje. Kategorie FMCG wraz z AGD stanowią pierwszą piątkę kategorii pod względem wzrostu zarówno wartości, jak i zmiany procentowej.

Największe wydatki na reklamę w I kwartale ponosili światowi producenci FMCG - Procter & Gamble i Unilever.