Centrum wiadomości > Firma

An Analytics-Powered Approach to Talent

3 minuty czytania | wrzesień 2018 r.
Chris Louie, SVP, People Analytics & Talent Acquisition, Nielsen
Chris Louie, SVP, People Analytics & Talent Acquisition, Nielsen

Analityka jest podstawą tego, jak Nielsen tworzy wartość dla klientów. Tworzymy dane i spostrzeżenia, które klienci wykorzystują do podejmowania lepszych decyzji i ulepszania swoich firm. Zastosowanie tego samego podejścia do naszych talentów - podejmowanie lepszych decyzji związanych z talentami, które poprawiają doświadczenia naszych pracowników i prowadzą do bardziej efektywnej i wydajnej pracy - to naturalne dopasowanie. O to właśnie chodzi w analityce personalnej.

Analityka personalna jest wciąż stosunkowo młodą dyscypliną w organizacjach zajmujących się zasobami ludzkimi (HR). W związku z tym często przybiera formę niewielkiej grupy ekspertów pracujących nad projektami ad hoc, do których dostęp ma ograniczona liczba liderów wyższego szczebla ze względu na wrażliwość danych. Zwykle kojarzy się też z ogromnymi zbiorami danych i skomplikowanymi modelami statystycznymi, które zwykle odstraszają większość.

W firmie Nielsen mamy zupełnie inne spojrzenie na analitykę osób. Uważamy, że powinna ona wyzwalać, a nie ograniczać. Tysiące decyzji związanych z talentami są podejmowane każdego dnia przez pracowników w całej organizacji i na wszystkich poziomach, więc optymalną sytuacją jest przekazanie danych i spostrzeżeń w ręce całej organizacji, a nie wybranych osób. Chociaż specjalne projekty, które wymagają większego poziomu wiedzy specjalistycznej, nadal będą konieczne, większość wartości z analityki osób będzie pochodzić z umożliwienia setkom liderów HR i tysiącom menedżerów na całym świecie uzyskania lepszych informacji o naszych ludziach i podjęcia działań.

Zaczynamy też od wyników biznesowych, a nie od analizy - od celu, a nie od środków. Naszą wizją jest to, że analityka personalna da naszej organizacji "super moce HR". Obejmują one:

  • Błyskawiczne odpowiedzi na pytania związane z talentami;
  • Stałe czytanie na pulsie organizacji;
  • Szósty zmysł, kiedy należy podjąć działania;
  • Głębokie spojrzenie na główne zagadnienia i obszary związane z talentami; oraz
  • Spojrzenie na przyszłe potrzeby i trendy w zakresie talentów.

Realizacja tej wizji przeniesie naszą zdolność do zarządzania siłą roboczą, tworzenia możliwości dla pracowników i doskonalenia talentów na zasadniczo wyższy poziom.

Budujemy zdolności potrzebne do osiągnięcia tego celu w kilku różnych wymiarach:

  • Nasze dane: Dane są siłą napędową każdego wysiłku analitycznego. Dane dotyczące ludzi są notorycznie nieporządne i rozproszone. Podejmujemy znaczne wysiłki w celu poprawy jakości i kompletności naszych danych o ludziach oraz zintegrowania ich z innymi krytycznymi zestawami danych (np. finansowymi, operacyjnymi).
  • Nasza technologia: Dane stają się wartościowe tylko wtedy, gdy są dostępne i możliwe do wykorzystania. Uruchamiamy platformę analityczną, która udostępnia nasze dane o ludziach w formie raportów opartych na konkretnych przypadkach użycia (np. zrozumienie trendów dotyczących siły roboczej, głównych czynników powodujących odejście z pracy, efektywności naszego procesu zatrudniania), z możliwością przeglądania zagregowanych spostrzeżeń i przechodzenia do poszczególnych informacji w celu podjęcia działań.
  • Nasi ludzie: Zwiększamy możliwości analityczne naszych pracowników HR poprzez People Analytics Community of Practice, która zapewnia szkolenia i dostęp do zasobów (np. aktualne narzędzia, badania z przeszłości) oraz promuje dzielenie się najlepszymi praktykami w całej organizacji.
  • Nasze podejście: Wprowadzamy polityki i procesy, aby zapewnić ochronę prywatności naszych współpracowników na całym świecie, wykorzystując dane w sposób, który jest przejrzysty i nie budzi zastrzeżeń.

Już dziś stosujemy analitykę dotyczącą ludzi, aby zająć się naszymi największymi priorytetami. Planowanie zatrudnienia jest podstawą naszych działań w ramach ścieżki do 2020 roku. Badamy nasze wyniki zaangażowania pracowników, aby zidentyfikować największe możliwości poprawy oraz najbardziej efektywne zespoły i praktyki, które inni mogą naśladować. Określamy sposoby optymalizacji procesów zatrudniania, poprawy retencji, zwiększenia różnorodności i bardziej efektywnego zarządzania pracownikami.

Wczesne dywidendy z naszej pracy są znaczące i energetyzujące. Ale najbardziej ekscytujące jest to, że dopiero zarysowaliśmy powierzchnię tego, co analityka personalna może przynieść firmie Nielsen i jej pracownikom.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do ludzi i naszej strategii dotyczącej talentów w naszym drugim Raporcie Globalnej Odpowiedzialności.