Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Wydajność marketingu

Nowe badania Nielsena pokazują, że norweskie radio pozostaje silną siłą

3 minuty czytania | Styczeń 2024

W krajobrazie medialnym, który jest coraz bardziej rozdrobniony i konkurencyjny, radio okazuje się być odpornym medium. W Norwegii słuchalność radia rośnie, wraz ze wzrostem dziennego zasięgu i czasu słuchania.

W tym artykule przeanalizujemy kluczowe wyniki badań Nielsena i omówimy czynniki, które przyczyniają się do stałej popularności radia w Norwegii.

W stale zmieniającym się krajobrazie medialnym radio pozostaje niezachwianą obecnością w norweskim społeczeństwie, zachowując swoją popularność i odporność pomimo pojawienia się nowszych form rozrywki audio. Najnowsze badania Nielsena dotyczące trendów słuchania radia w Norwegii dostarczają cennych informacji na temat tego trwałego zjawiska.

Badanie pokazuje wzrost dziennego zasięgu radia z 58,7% w 2022 r. do 60,3% w 2023 r. Tygodniowy zasięg idzie w tym samym kierunku, zwiększając się z 83,3% do 84,1% w tym samym okresie. Pokazuje to, że radio pozostaje bardzo realną obecnością w życiu Norwegów, a znaczna część populacji regularnie je słucha.

Co więcej, czas spędzony na słuchaniu radia wśród populacji również wzrósł, z 82 minut w 2022 roku do 83 minut w 2023 roku. Sugeruje to, że słuchacze radia nie tylko zwiększają swój zasięg, ale także pogłębiają swoje zaangażowanie w medium.

Publiczna sieć radiowa NRK nadal zajmuje dominującą pozycję w norweskim krajobrazie radiowym, szczycąc się udziałem w rynku wynoszącym 64,9% wśród słuchaczy w wieku 10 lat i starszych. Ta trwała popularność wynika z zaangażowania NRK w dostarczanie różnorodnych programów, które przemawiają do szerokiego grona odbiorców. Jeśli jednak spojrzymy na młodsze grupy docelowe, takie jak wiek 20-29 lat, obraz jest zupełnie inny, gdzie widzimy, że sieci komercyjne mają udział w rynku na poziomie 54,7%, pozostawiając 45,3% NRK.

Podczas gdy radio pozostaje integralną częścią norweskiego krajobrazu medialnego, słuchanie podcastów również zyskuje na popularności. Badanie wskazuje na wzrost codziennego słuchania podcastów z 11% w 2022 r. do 14% w 2023 r. i podobny wzrost tygodniowego słuchania z 37% do 39%.

Wzrost ten sugeruje, że słuchanie podcastów nie zastępuje konsumpcji radia, ale raczej ją uzupełnia. Norwegowie w coraz większym stopniu korzystają z elastyczności i wygody podcastów, jednocześnie zachowując swoje przywiązanie do radia jako znanego i niezawodnego źródła informacji i rozrywki.

Marki FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) nadal dominują w wydatkach na reklamę radiową w Norwegii, odpowiadając za ponad 60% wydatków 10 największych reklamodawców radiowych. Odzwierciedla to skuteczność radia w docieraniu do szerokiego grona odbiorców i generowaniu świadomości marki wśród konsumentów.

Celem pomiarów radiowych Nielsen w Norwegii jest dostarczanie dokładnych i kompleksowych danych na temat słuchania radia wśród Norwegów w wieku 10+ w prywatnych gospodarstwach domowych. Aby jeszcze bardziej zwiększyć zgodność i wykorzystanie mierników, Nielsen rozpoczął wdrażanie urządzeń do noszenia Nielsen PPM w swoim panelu w Norwegii w styczniu 2023 roku. Trwające przejście z mierników PPM360 na nowe urządzenia PPM wearables zostanie zakończone do końca 2024 roku.

W styczniu 2023 r. Nielsen wdrożył i włączył model korekty słuchania przez słuchawki do pomiaru radia. Korekta ta identyfikuje słuchanie radia przez słuchawki za pomocą metod opartych na ankietach i szacuje dzienną konsumpcję słuchania radia przez słuchawki. Korekta słuchawek wnosi dużą wartość dodaną i służy jako znaczące ulepszenie pomiaru radia.

Przejście na urządzenia do noszenia Nielsen PPM stanowi ważny krok naprzód w pomiarach radiowych, zapewniając nowy projekt, który jest bardziej zgodny z obecnymi trendami w zakresie noszenia technologii i oczekuje się, że zwiększy zgodność. Dane te umożliwią agencjom medialnym i reklamodawcom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących ich kampanii radiowych.

Pomimo pojawienia się nowszych form rozrywki audio, radio pozostaje istotnym i odpornym medium w Norwegii. Jego niezmienną popularność przypisuje się jego zdolności do łączenia się z różnorodną publicznością, dostarczania szerokiej gamy programów i dostosowywania się do zmieniającego się krajobrazu medialnego.

Dzięki ciągłemu wzrostowi słuchalności i wydatków na reklamę, radio jest dobrze przygotowane, aby pozostać znaczącą siłą w norweskim społeczeństwie przez wiele lat. Jego zdolność do adaptacji i ewolucji bez wątpienia zapewni mu miejsce jako zaufanego i cennego źródła informacji i rozrywki dla Norwegów w każdym wieku.